Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til kandidater til europaparlamentsvalget

3. Maj 2019

Til EP-kandidaterne (nr. 1 og 2 på partilisterne)

 

Europa-Parlamentsvalget og forbrugerne

Forbrugerrådet Tænk ønsker dig held og lykke med valget til Europa-Parlamentet. Forbrugerrådet Tænk er som uafhængig af partiinteresser central i arbejdet med at skabe forbrugerpolitiske forbedringer. Vi er først og fremmest forbrugernes stemme, og vi arbejder dedikeret med at påvirke lovgivningen i EU, både fra Danmark og via vores engagement i den europæiske forbrugerorganisation BEUC, hvor vi blandt andet er repræsenteret i bestyrelsen.

Til orientering har vi i en nylig gennemført undersøgelse blandt 1.046 danskere spurgt om, hvad forbrugerne ønsker sig af de danske EU-politikere. Undersøgelsen til forbrugerne dækker alene EU-love, som Forbrugerrådet Tænk arbejder med at forbedre på vegne af de danske forbrugere.

De fire forbrugerpolitiske ønsker, som opnår størst tilslutning er om kemilovgivning, grænseværdier for sprøjtemidler i frugt og grønt, kontrol af produkter på nettet samt stigende medicinpriser.

Om skadelig kemi i produkter

Forskere i Danmark og udlandet er bekymrede for den tilladte brug af problematiske fluorstoffer, som kan være miljøbelastende, hormonforstyrrende eller på anden vis skadelige for vores helbred. Der er tale om lovlige stoffer, som tilsættes mange produkter for at gøre dem smuds- og vandafvisende, men videnskabelige undersøgelser har vist, at stofferne ophobes i både mennesker og i miljøet.

61% er meget enige i, at EU skal stramme kemilovgivningen, så vi får forbudt fluorstoffer i forbrugerprodukter såsom fødevareemballage, kosmetik, creme, tekstilimprægnering, tandtråd, maling m.fl. (90% er meget enige eller enige).

  • Forbrugerrådet Tænk ønsker, at politikerne i EU skal arbejde for at EU strammer reglerne, så fluorstoffer bliver forbudt i mademballage, plejeprodukter, tekstilimprægnering mv.

Om sprøjtemidler i fødevarer

EU godkender hvilke sprøjtemidler, der må bruges i landbruget. Det gør de på baggrund af en videnskabelig risikovurdering. Sprøjtemidler bidrager til den samlede mængde af kemikalier, som forbrugerne udsættes for. Effekten af den samlede mængde kemikalier kaldes også kombinationseffekten. Kombinationseffekten bliver ikke taget i betragtning, når der fastlægges grænseværdier for indholdet af sprøjtemiddelrester i frugt og grønt.

60% er meget enige i, at EU skal tage højde for kombinationseffekter, når der fastsættes grænseværdier for sprøjtemidler i frugt og grønt (91% er meget enige eller enige).

  • Forbrugerrådet Tænk ønsker, at politikerne i EU skal arbejde for, at
    EU-grænseværdierne for sprøjtemidler samlet set bliver sat ned, og at der tages højde for kombinationseffekter

  • Alle sprøjtemidler testes for hormonforstyrrende effekter og andre skadelige effekter, og at de skadelige midler udfases. Dette gælder også sprøjtemidler, der er blevet godkendt for år tilbage og som derfor ikke er blevet testet tilstrækkeligt

  • Et mindre forbrug af kemiske sprøjtemidler i landbruget samlet set og fremme af økologi og andre produktionsformer med minimal brug af sprøjtemidler.

Om medicin i EU

Medicinpriserne i EU stiger voldsomt, og flere steder i Europa har borgerne ikke råd til medicinen. Priserne er uigennemsigtige og bestemmes i høj grad af medicinalindustrien, når der ikke er en velfungerende konkurrence på det enkelte produkt. Myndighederne har ringe indsigt og ofte kun lidt indflydelse på prissætningen.

60% er meget enige i, at EU skal give de nationale myndigheder flere og bedre redskaber, så alle forbrugere har råd til deres medicin (85% er meget enige eller enige).

  • Forbrugerrådet Tænk og BEUC ønsker, at medicin skal være tilgængelig og priserne skal være rimelige

  • EUs Direktiv om Gennemsigtighed for Lægemidler skal ændres. Vi efterlyser langt større transparens i forhold til alle reelle udgifter vedrørende medicin

  • EU skal sikre, at medicin som er udviklet med offentlig støtte, skal komme alle forbrugere til gavn.

Om EU-kontrol af produkter på internettet

Det bliver mere og mere almindeligt at købe produkter over nettet. Det er producentens ansvar, at de produkter, der sælges, er sikre. Men det er også myndighedernes opgave at undersøge, om producenterne lever op til deres ansvar. Myndighederne har gennem mange år lavet stikprøvekontroller i de fysiske butikker, men det sker kun i meget begrænset omfang, når det gælder netbutikker.

58% er meget enige i, at EU skal sørge for, at produkter, der købes via internettet, også kontrolleres ved stikprøver af myndighederne på samme måde, som produkter i fysiske butikker (88% er meget enige eller enige).

  • Forbrugerrådet Tænk ønsker, at EU skal forbedre kontrollen af produkter, der købes på nettet og at lovgivningen opdateres til også at omfatte internetforbundne produkter.

Vi er glade for, at der for alle de nævnte politiske ønsker i undersøgelsen, er over 60%, der erklærer sig meget enige eller enige. Det viser en stor folkelig opbakning til Forbrugerrådet Tænks politiske ønsker.

Forbrugerne har i undersøgelsen også angivet, hvilke forbrugerpolitiske krav, de anser for vigtigst. Her er topscoreren (58%), at der altid skal være adgang til medicin i EU og at priserne skal være rimelige. Herudover er topscorerne grænseværdier for sprøjtemidler (53%), samt at der skal være en strammere antibiotikalovgivning (52%).  

Samtidig har vi bedt 20 EP kandidater (partilisternes nr. 1 og 2) om at besvare de samme spørgsmål. 17 har svaret. Det er et opmærksomhedspunkt for os og EP kandidaterne, at kun en enkelt EP kandidat har peget på, at medicinpriserne er blandt de vigtigste områder for forbrugerne. 7 ud af 17 har peget på en strammere antibiotikalovgivning, og 9 ud af 17 har peget på grænseværdierne for sprøjtemidler.

Til orientering er hele undersøgelsen vedlagt samt en oversigt over Forbrugerrådet Tænks 31 ønsker til forbrugerpolitik i Danmark og i EU. Vedlagt er også din egen besvarelse i undersøgelsen.

Vi stiller meget gerne op til dialog, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det vedlagte.