Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til rigspolitichefen om ulovligt billetsalg

20. Maj 2019

Til rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg

 

 

Som du måske ved, har Kulturministeriet sammen med en række festivaler, spillesteder, koncerthuse, billetudbydere og Forbrugerrådet Tænk i april/maj gennemført en oplysningskampagne (#billetblind) om ulovligt billetsalg. Kampagnen har til formål at give forbrugerne gode råd til, hvordan de kan undgå at blive snydt, når de køber billetter. Der er ingen tvivl om, at et led i at få stoppet billethajernes virke er en god og omfattende forbrugeroplysning, og derfor støtter vi kampagnen fuldt ud.

 

 

Det er samtidig vores holdning, at det helt grundlæggende må være en myndighedsopgave at sørge for, at de virksomheder, som tjener penge på at bidrage til ulovligt videresalg af billetter, også stilles til ansvar for overtrædelse af lovgivningen. I Danmark har vi efter vores opfattelse nogle fornuftige regler på området, men hvis de ikke håndhæves, er de ikke meget værd.

 

Kulturministeriets kampagne er en udløber af et samråd, der blev afholdt den 6. juni 2018 under deltagelse af justitsministeren, erhvervsministeren og kulturministeren. Under samrådet lovede justitsministeren, at politiets nye center for it-kriminalitet vil kigge på, om man kan intensivere indsatsen på området. Det løfte er vi i Forbrugerrådet Tænk naturligvis rigtig glade for. Men vi må erkende, at vi ikke ved, hvad der i praksis er sket for at følge op på løftet.

 

Det er vores opfattelse, at en naturlig pendant til Kulturministeriets kampagne ville være, at de håndhævende myndigheder også giver området ekstra fokus. I den forbindelse vil vi meget gerne holde et dialogmøde med dig eller anden relevant person inden for politiet, hvor vi kan dele vores – og vores europæiske søsterorganisationers – erfaringer med området, ligesom vi meget gerne vil høre om, hvilke indsatser politiet har iværksat som udmøntning af justitsministerens løfte om en intensivering af indsatsen mod billethajer.

 

Hvis I er interesseret i et dialogmøde, vil vi meget gerne høre fra jer. I kan i den forbindelse kontakte seniorjurist Martha Nør Kjeldsen på mnk@fbr.dk eller 3119 2209, og aftale det videre forløb, ligesom vi kan give uddybende information om de europæsike forbrugeroganisationers aktiviteter på dette område.