Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om aluminium og formaldehyd i legetøj

19. Juni 2019

Til Miljø- og Fødevareministeriet

Forbrugerrådet Tænk kan støtte de danske indstillinger til de to ændringsforslag, dog med den bemærkning, at vedr. ”Ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i visse former for legetøj for så vidt angår formaldehyd (legetøjsdirektivet) (komitésag)”, så mener Forbrugerrådet Tænk, at ændringen også bør gælde legetøj til større børn, da små børn under 36 måneder også leger med legetøj beregnet til større børn.

Formaldehyd er i den grad et uønsket stof at have i nærheden af børnene og derfor bør ændringen gælde legetøj til alle børn.