Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om elforsyning mm.

22. August 2019

Til Energistyrelsen

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi (supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas eller biogas m.v.)

Forbrugerrådet Tænk har den 10 juli 2019 modtaget udkast til lov om ændring af lov om elforsyning m.v. i høring. Vi har umiddelbart ikke bemærkninger til det fremsendte udkast.