Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om optagelse af nye stoffer (REACH)

26. Juni 2019

Til Miljø- og Fødevareministeriet

Kommissionens forslag til forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) med henblik på optagelse af 12 nye stoffer (komitésag)

Forbrugerrådet Tænk kan støtte den danske indstilling og ser frem til at yderligere 12 stoffer optages på godkendelseslisten.