Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om standardaftale om brug af distributionsnettet i engrosmodellen

16. Maj 2019

Til Dansk Energi

Forbrugerrådet Tænk har modtaget reviderede vilkår for brug af distributionsnettet (Standardaftalen) i høring, og har umiddelbart følgende kommentarer.

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet (rev.version af 02/4-2019) 

6.3 f)  og 11.5.1 

Ved fjernaflæste målere har Netselskabet mulighed for, gennem et algoritmebaseret overvågningssystem, at konstatere om der er tegn på at en elmåler viser forkert eller andet er i vejen.

Derfor foreslås indsat nyt stk f)1):

"Netselskabet skal straks underrette Handelsselskabet, hvis der er tegn på, at El-måleren viser forkert, jf. punkt 11.5.1."

11.5.1 tilrettes tilsvarende. 

10.4.2 og 10.4.8 

”Netselskabet er berettiget til at nedtage sit måleudstyr og/eller andre Elanlæg i forbindelse med afbrydelsen.” 

Gælder dette for alle typer afbrydelser? Det bør præciseres under hvilke nærmere omstændigheder nedtagelse kan finde sted.