Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om standardisering

3. September 2019

Til Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet har med mail af 22. august 2019 anmodet Forbrugerrådet Tænk om evt. bemærkninger til Kommissionens høring om vejledning vedr. praktiske hensyn i forbindelse med implementeringen af  Standardiseringsforordningen efter Elliot dommen. 

Seneste initiativ omhandler ikke kun harmoniserings anmodninger, men også formelle klager og følger i kølvandet på Kommissionens meddelelse fra nov. 2018. 

Forbrugerrådet Tænk har drøftet høringen med vores europæiske  organisation ANEC , og finder at de relevante områder er stort set dækkede, dog finder vi at der mangler en præcis definition af varigheden af en St. Request,  selv om den ikke er vedtaget af standardiseringsorganisationerne, men hvor værdien af den er klar fx i forbindelse med markedsovervågning.              

Der  er vigtigt, at der er en åben proces for ændringer inkl. en mulighed for også via standardiseringsudvalget at drøfte pro et con.

Generelt finder vi at processen for behandlingen af en formel klage  er for langsommelig, og at man bør arbejde med deadlines, når der er en formel klage. For at gøre klageadgangen lettere bør der også udarbejdes en formel skabelon, ligesom der bør være en deadline for revisionen af den relaterede standard. The ESOs bør også adressere disse problemer med deres internationale, hvis det drejer sig om internationale standarder.