Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om STS

27. August 2019

Til Finanstilsynet

Finanstilsynet har fremsendt høring om udkast til delegeret retsakt vedr. STS-forordningen.

Forbrugerrådet Tænk støtter Kommissionens udkast til supplerende regler for de reguleringsmæssige tekniske standarder for homogeniteten af de underliggende securitiseringseksponeringer og har ingen yderligere bemærkninger.