Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr mm.

23. Maj 2019

Til Sundheds- og Ældreministeriet

Høring over ændring af bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr og tilhørende vejledninger

Forbrugerrådet Tænk har modtaget nedenstående bekendtgørelse og vejledninger i høring: 

  • Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr (tilknytningsbekendtgørelsen).

  • Vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder.

  • Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.

 Vi har følgende kommentarer:

Forbrugerrådet Tænk støtter ændringerne. Vi har deltaget aktivt i lægemiddelstyrelsens følgegruppe for sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder, og vil gerne benytte lejligheden til fortsat at støtte denne følgegruppe. Arbejdet har været godt og konstruktivt og netop medført, at vi forhåbentlig har fået vejledninger, som de fleste interessenter kan støtte. Vi vil derfor foreslå, at følgegruppen forsættes, da flere områder bør følges nøje.

Behandlerfarmaceuter er et nybrud, hvor en gruppe af sundhedspersoner – andre end læger - får mulighed for at ordinere lægemidler. Selvom vi kan støtte ændringen, er det vigtigt, at patientsikkerheden ikke forringes, og området skal derfor følges. 

Området med høreapparater bør også følges nøje. Forbrugerne oplever store udfordringer med ventetider, kvalitets – og prisforskelle, hvilket vi har beskrevet i vores medlemsblad[1]. Vi håber, at de foreslåede ændringer vil afhjælpe nogle af udfordringerne, men alt løses formentlig ikke alene med denne vejledning.

[1] https://taenk.dk/om-os/magasinet-forbrugerraadet-taenk/forbrugerraadet-taenk-fra-2017/forbrugerraadet-taenk-marts