Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om undtagelser for skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (DEHP og bly)

3. September 2019

Til Miljøstyrelsen

Kommissionens delegerede retsakt om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr vedrørende undtagelse 43 for di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i visse gummikomponenter, der anvendes i motorsystemer (delegeret retsakt).

Kommissionens delegerede retsakt om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr vedrørende undtagelse 44 for bly i lodninger, der anvendes i visse forbrændingsmotorer (delegeret retsakt).

Tak for muligheden for at kommentere på nedenstående høring.

I rammenotat fremgår det, at undtagelserne for brug af DEHP og bly vil medføre at beskyttelsesniveauet vil være uændret ved en vedtagelse af undtagelserne. Det skyldes jo at begge stoffer allerede bruges, og ved ikke at vedtage undtagelsen ville beskyttelsesniveauet faktisk blive hævet. Begge stoffer er jo blandt de mest sundheds- og miljøproblematiske.

Forbrugerrådet Tænk kan ikke bakke op om den danske holdning om at støtte om undtagelserne for DEHP og bly.