Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Høringssvar om videregivelse af oplysninger fra Implantatregisteret

4. Juni 2019

Til Sundhedsdatastyrelsen

Forbrugerrådet Tænk har modtaget udkast til vejledning om implantatregisteret. Vi har følgende bemærkninger.

Vi støtter registeret og den systematiske vidensopsamling, som det giver mulighed for, ligesom vi støtter at Lægemiddelstyrelsen modtager oplysninger om produkterne og derved kan overvåge markedet for implantater.

Dog skrives der på side 2 ”Vejledningen indeholder ikke en udtømmende angivelse af de formål… ” . Vi undrer os i den forbindelse over, at alle formål med registeret ikke kan defineres på forhånd. Vejledningen skal naturligvis være i overensstemmelse med principperne i Databeskyttelsesforordningen, og vi skal derfor opfordre til at være opmærksom på forordningens bestemmelse om, at oplysninger ikke må videregives ved nye formål.