Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Fremtidens apotekssektor - 5. december 2011

Forbrugerrådet afholdt den 5. december 2011 - konferencen: Forbrugerne & Fremtidens Apotekssektor. Hvad kan vi lære af andre EU-lande, og kan konkurrence gøre en forskel?
16. December 2011

Europæiske erfaringer på dagsordenen

Forbrugerrådet havde indbudt en række udenlandske og danske oplægsholdere til at fortælle om de opmærksomhedspunkter og udviklingsmuligheder, som de så på apoteksområdet.

Vores konklusioner er, at det fortsat er relevant at undersøge den danske apotekssektor grundigt, og at det er værd at trække på internationale erfaringer, når vi skal overveje, hvilke tiltag der kan give kvalitetsforbedringer uden prisstigninger. Fx har man i Holland langt flere apoteker per borger og dermed langt større tilgængelighed, og Norge har haft held til at fremme en kvalitetsudvikling.

Liberalisering eller modernisering?

Debatdagen viste også, at de centrale målsætninger i moderniseringsdebatten om apoteker – tilgængelighed, sikkerhed, kompetent rådgivning, pris og e-handel – kan forbedres både ved at lave ændringer i den nuværende struktur, men også inden for en model, hvor man vælger at lade sektoren blive konkurrenceudsat. Ved konferencen blev det endvidere understreget, at apotekerne bruges meget forskelligt selv hos vores nærmeste naboer.

I fremtidens sundhedsvæsen vil vi få knaphed med ressourcer, og vi anbefaler derfor, at det undersøges, hvordan apotekerne i fremtiden kan bidrage til at skabe øget sundhed for borgerne. Et tættere samarbejde mellem apotekerne, resten af sundhedsvæsenet og forbrugerne kan være en vej frem.

Dagens program:

Introduktion og formålet med dagen,

Rasmus Kjeldahl, direktør, Forbrugerrådet

 

Se foredraget her (download pdf - åbner i nyt vindue)

Lyt til foredraget her (download mp3 - åbner i nyt vindue)

 

Hvordan kan tilgængelighed og e-handel forbedres?

Thony Björk, cand.scient.pharm., viceformand, Apoteket International AB, Sverige

 

Hvordan kan tilgængelighed og e-handel forbedres?

Susanne Bendixen, apoteker, Sønderbro Apotek, Danmark

 

Faglighed og sikkerhed på apotekerne i fremtiden (denne session foregår på engelsk)

Dick Tromp, Flevowijk Pharmacy, formand, EuroPharm Forum, Holland

Inger Lise Eriksen, Frogner Apotek Oslo AS, formand, Apotekforeningen, Norge

 

Effektive metoder til at få sænket forbrugerpriserne på lægemidler

Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom, Dansk Sundhedsinstitut

 

Paneldiskussion: Hvordan kommer vi videre?

Terje List, administrerende direktør, Matas

Niels Kristensen, formand, Danmarks Apotekerforening

Camilla Hersom, sundhedsordfører, Det Radikale Venstre

Liselott Blixt, sundhedsordfører, Dansk Folkeparti

 

Hent rapporter og analyser fra konferencen

(alle i pdf - åbner i nye vinduer)

 

Hent materiale fra konferencen

(alle i pdf - åbner i nye vinduer)