Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Overgældssætning - 18. januar 2012

Forbrugerrådet, KFUM's sociale arbejde og Kristeligt Studenter Settlementet afholdt den 18. januar konference "Overgældssætning - udfordringer og løsninger" i Landstingssalen, Christiansborg.
24. Januar 2012

Formålet med konferencen var at belyse behovet for gratis gældsrådgivning til socialt udsatte.

Konferencen var sammensat med henblik på både at sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og konsekvenser forbundet med overgældssætning og at give indblik i vores erfaringer fra gældsrådgivningerne.

Dagen blev afrundet med en paneldebat blandt de politiske partier, som gav deres bud på frentidsperspektiverne for de satspuljestøttede gældsrådgivningerne og forebyggelse af overgældssætning.

Referat, deltagerliste og fotos

Læs referatet her (pdf åbner i nyt vindue)

Se programmet her (pdf åbner i nyt vindue)

Se deltagerlisten her (pdf åbner i nyt vindue)

Se foto fra konferencen (pdf åbner i nyt vindue)

Dagens program

13.00 Velkomst v/Rasmus Kjelddahl, direktør i Forbrugerrådet

13.05 Frivillig Gældsrådgivning v/Eva Tetzlaff, Settlementet og Malene Simonsen, KFUM

Download oplægget her  (powerpoint åbner i nyt vindue)

13.35 Danske familiers gæld i historisk og internationalt perspektiv v/Jens Lunde, CBS

Download oplægget her (powerpoint åbner i nyt vindue)

14.05 Indkomsttyper og gældsstyper v/Jonas Schytz Juul, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Download oplægget her (powerpoint åbner i nyt vindue)

15.00 Forebyggelse af overgældssætning v/Tanja Jørgensen, Aarhus Universitet

Download oplægget her (powerpoint åbner i nyt vindue)

15.30 Paneldebat - hvad er vejen frem.

Partiernes bud på bedre forebyggelse af overgældssætning? Hvad er fremtidensperspettiverne for de satspuljestøttede gældsrådgivninger? Bør der være gældsrådgivningstilbud til andre udsatte grupper?

Deltagere: Socialordførerne: Maja Panduro (A), Eyvind Vesselbo (V), Karin Nødgaard (DF), Pernille Skipper (EL) og repræsentanterne fra organisationerne: Rasmus Kjeldahl, direktør i Forbrugerrådet, Lars Rahbek, generalsekretær i KFUM's social arbejde og Johs Bertelsen, forstander i Kristligt Stundenter Settlement.