Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Digital Risikoadfærd

En undersøgelse af borgeres digitale risikoadfærd, IT-kriminelles adfærd og myndigheders og virksomheders arbejde med at forebygge borgerrettet IT-kriminalitet.
15. April 2021

I denne rapport fra Det Kriminalpræventive Råd og Forbrugerrådet Tænk undersøges danskernes såkaldte digitale risikoadfærd. Her fremhæves det blandt andet, at danskerne generelt har stor tillid til hinanden og til myndighederne. Det kan IT-kriminelle udnytte. Svindlerne spiller med falske mails, SMS’er eller telefonopkald på, at vi er vant til at få beskeder om, at vores pakke er på vej eller modtage en vigtig mail fra myndighederne. I rapporten gives 6 konkrete anbefalinger, der skal underbygge en tryg digital hverdag for danskerne.