Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Flykonkurs - Forbrugerpanelet

5. Februar 2012

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs.

Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte – før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til reglen om, at de skal tilbydes en forsikring mod konkurs, når de køber enkeltstående flybilletter, dvs. uden samtidig køb af andre ydelser som fx overnatning. Dermed er det næsten ni ud af ti respondenter (86%), der ikke kender til denne regel.

Uanset om respondenterne er bekendt hermed eller ej, er det dog kun knap hver tiende (9%), der inden for de seneste to år (ved årsskiftet 2011/2012) har været tilbudt at tegne en sikring mod konkurs i forbindelse med separat køb af flybillet. Og netop disse respondenter var da også i højere grad bekendt med reglen om, at en sikring skal tilbydes.

Det overvejende flertal af respondenterne; næsten tre ud af fire (71%), ville dog foretrække, at en sikring mod et flyselskabs konkurs var omfattet af billetprisen, så en flybillet ville blive fx 5 kr. dyrere, mens hver femte respondent (21%) dog vil foretrække, at en sikring mod et flyselskabs konkurs fortsat skal tilbydes som et tilvalg ved køb.

Undersøgelsen er gennemført i oktober 2011. Resultaterne er baseret på svar fra 990 danske forbrugere i alderen 18 – 80 år. Data er vejet på køn, alder og geografi, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.