Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Forbrugerbarometret om mad og bæredygtighed 2021

Wilke har for Forbrugerrådet Tænk i efteråret 2021 gennemført en undersøgelse i to dele, hvor henholdsvis 1607 og 1144 danskere over 18 år besvarede spørgsmål om deres indkøbsadfærd, holdninger og prioriteringer i forhold til mad og bæredygtighed.
15. Oktober 2021

Fokus i denne undersøgelse er at tegne et billede af de danske forbrugere i supermarkedet –herunder, hvad der påvirker deres valg, og hvad der er vigtigt for dem i indkøbssituationen.

Undersøgelsen omhandler emnerne generel indkøbsadfærd, økologi, klima, madspild og holdbarhedsmærkning. Den viser blandt andet, at mange danskere (62 %) tænker over, hvordan deres indkøbs- og madvaner påvirker klimaet, men hele 43% synes slet ikke eller kun i lav grad, at information og mærkning på fødevarernes emballage hjælper dem til at handle klimavenligt. Hele 79% er villige til at ændre vaner for at tage hensyn til klimaet, og det at mindske madspildet er den forbrugsvane som flest vil ændre (52%).

Forbrugerbarometret om mad og bæredygtighed er en måling, som Forbrugerrådet Tænk fremover gennemfører årligt for at følge udviklingen i danskernes indkøbsadfærd, holdninger og prioriteringer.