Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Forbrugerpanelet om reklamer ”Nej tak” og ”Ja tak” ordninger

Forbrugerpanelet har i februar 2021 svaret på spørgsmål om ”Reklamer Nej tak” ordningen og en eventuel mulighed for en ny ”Reklamer Ja tak” ordning.
22. Februar 2022

60 % eller 6 ud af 10 forbrugere oplyser i forbrugerpanelundersøgelsen, at de på nuværende tidspunkt er tilmeldt ”Reklamer Nej tak” ordningen, så de ikke modtager husstandsomdelte reklamer, som fx tilbudsaviser. 3 ud af 4 forbrugere, der på nuværende tidspunkt er tilmeldt ”Reklamer Nej tak” ordningen, har truffet dette valg for at mindske belastningen af miljø og klima, mens halvdelen af disse forbrugere oplyser at være tilmeldt ordningen, fordi der kommer for mange reklametryksager i postkassen.

Halvdelen af forbrugerne, der på nuværende tidspunkt ikke er tilmeldt ”Reklamer Nej tak” ordningen, har fravalgt denne ordning, fordi de orienterer sig efter tilbuddene i reklametryksagerne, mens lige under halvdelen af disse forbrugere oplyser, at de ikke er tilmeldt ordningen, fordi de ofte læser og bruger reklametryksagerne. Men 75 % eller 3 ud af 4 forbrugere foretrækker helt eller delvist en ”Reklamer ja tak” ordning, hvor de ikke modtager husstandsomdelte reklamer og tilbudsaviser i deres postkasse, medmindre de selv aktivt siger ja.

Ud af de helt eller delvist ”Reklamer Ja tak” positive forbrugere fortrækker 61 % i meget høj grad eller i høj grad en eventuelt ny ”Reklamer Ja tak” ordning, mens 14 % siger, at de foretrækker det i nogen grad. Forbrugere under 40 år svarer i signifikant større omfang i forhold til forbrugere på 60 år eller derover, at de i meget højere grad foretrækker en ny ”Reklamer Ja tak” ordning frem for den nuværende ”Reklamer Nej tak” ordning.