Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Undersøgelse om børn og deres familiers viden og vaner om mad og indkøb

Wilke har for Forbrugerrådet Tænk i efteråret 2021 gennemført dybdeinterviews med seks 6.-7. klasses børn plus en forælder samt desk-research om emnerne mad, indkøb og børnenes indflydelse på dette i familien.
28. April 2022

Hvem bestemmer, hvad der skal købes ind og spises i familien? Hvilken indflydelse har børnene? Og hvad påvirker børnenes madvalg?

Disse spørgsmål er nogle af dem, som bliver belyst i rapporten, der også inkluderer data fra forskellige kvantitative analyser samt teori fra adfærdsdesign.

Rapporten peger på, at børn i høj grad bliver påvirket af sociale medier, venner og sportsklubber, og i mindre grad af, hvad de lærer i skolen, når det kommer til madvalg og viden om klima. Allerstørst er forældrenes påvirkning, idet mange børn uden at tænke over det vælger de varer, som forældrene normalt vælger.

Faget madkundskab associeres primært med et hyggeligt, anderledes fag, hvor man lærer konkrete madlavningsteknikker og ikke som et fag, hvor man får viden om bæredygtighed og klima. Rapporten peger således på et uudnyttet potentiale i faget madkundskab i forhold til at sætte mad og madforbrug ind i en større kontekst for eleverne i forbindelse med de udfordringer verden står midt i klima – og miljømæssigt.

Rapporten er en del af Forbrugerrådet Tænks projekt Klar til Indkøb, der er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.