Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Undersøgelse om unges viden om og forhold til økologi, klima og plantebaseret mad.

Wilke har for Forbrugerrådet Tænk i efteråret 2021 spurgt 502 unge i alderen 18-24 år om deres viden om og holdninger til klima og økologi.
5. Januar 2022

Hvor mange kødfrie dage har du om ugen? Hvilket alternativ til en oksekødsbøf ville du vælge til en mere bæredygtig burger? Hvad forbinder du med klimavenlig mad?

Disse spørgsmål er nogle af dem, som 502 unge mellem 18 og 24 år samt 642 voksne fra 25 år og op har besvaret i Wilkes undersøgelse for Forbrugerrådet Tænk i efteråret 2021.

Undersøgelse viser blandt andet, at mange - unge såvel som voksne - har svært ved at gennemskue, almindelige fødevarers klimabelastning. Respondenterne blev bedst om at rangere otte almindelige fødevarer fra mest belastende til mindst. Ud af de samlede 1144 besvarelse, kunne to respondenter rangerer alle otte fødevarer i den korrekte rækkefølge. De to korrekte svar fandtes blandt den unge målgruppe. Dette resultat underbygges af besvarelserne til et andet spørgsmål, hvor 75 % procent af danskerne mener, at det er svært at gennemskue, hvilket klimaaftryk fødevarer har.

Analysen er er del af Forbrugerrådet Tænks projekt Økologi Fordi, der er støttet af Fonden for økologisk landbrug.