Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Unges mad og indkøb – Vaner, viden og valg

Hvad betyder mest for unge, når de køber ind i supermarkedet? Og hvad skal der til for, at de ændrer indkøbsvaner i en sundere retning?
5. Marts 2019

Økonomi, praktisk erfaring og fællesskab betyder meget for unges madvalg

Når unge handler i supermarkedet, er prisen på en vare helt afgørende for, om den ender i indkøbskurven eller ej. Økonomi betyder nemlig rigtig meget for unge, når de køber ind. Det er én af konklusionerne, der går igen i de analyser, Forbrugerrådet Tænks projekt Tyg på det har gennemført i perioden 2016-2018.

I rapporten Unges mad og indkøb – Vaner, viden og valg er de vigtigste resultater fra Tyg på dets 3 kvantitative analyser (2016-2018) og ene kvalitative undersøgelse (2018) samlet. Rapporten giver et godt overblik over, hvad der betyder noget for unge, når de træffer valg i supermarkedet. Samtidig peger den på, hvilke muligheder og barriere der er, for at unge kan ændre indkøbsadfærd i en sundere retning.

Rapporten er en del af Forbrugerrådet Tænks projekt Tyg på det, hvis formål er at inspirere og motivere unge til at træffe gode, oplyste valg i supermarkedet, så de kan få god mad uden at bruge for mange penge.