Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Bedre produktinformation på kosmetik

Virkninger skal kunne dokumenteres
25. Juni 2002

Dansk Toksikologi Center har med brev af 20. oktober 1998, j.nr. M7016-0003, fremsendt vejledningsudkast til Kosmetikbekendtgørelsens § 32 om produktinformation/dossierer.

Indledningsvis skal det bemærkes, at Forbrugerrådet er særdeles tilfreds med Miljøstyrelsens initiativ om at udarbejde en vejledning til kosmetikbekendtgørelsens § 32 om produktinformation/dossier. Indholdet i Dansk Toksikologisk Centers forslag til vejledningen behandler mange af de problemstillinger, som Forbrugerrådet har rejst i forbindelse med en vurdering af kvaliteten af forskellige kosmetiske produkter.

Forbrugerrådet har dog følgende kommentarer til de nedenstående afsnit:

I afsnit 1.3 omhandlende, hvornår produktoplysningerne skal være tilgængelige, bør ca. slettes og 48 timer erstattes med 2 døgn.

I afsnit 2.1, produktets sammensætning, håber Forbrugerrådet, at Miljøstyrelsens bestræbelser på, at alle parfumerede forbindelser skal defineres fuldstændigt, snart lykkes, således at de enkelte allergifremkaldende parfumestoffer nøje kommer til at fremgå både i produktoplysningerne og på deklarationen.

I afsnit 2.2.1 vedrørende råvareleverandørens leverance af råvarer bør det i vejledningen præciseres, at det er producentens ansvar at kunne levere vareprøver til Miljøstyrelsen, i forbindelse med at Miljøstyrelsen ønsker at analysere de anvendte råvarer.

I afsnit 2.6, næstsidste afsnit, henvises til GMP. Det vil være hensigtsmæssigt, at der sættes et kildeanvisningsnummer på efter henvisningen til GMP, således at risikoen for forveksling mellem GMP og GMPC undgås.

I afsnit 2.4.1, næstsidste afsnit, nævnes en litteraturliste med forslag til opslagsværker, som er egnet til indhentning af oplysninger til udarbejdelse af den generelle toksikoligiske profil for råvarerne, og som er vedlagt i bilag 3. 3-tallet bør rettes til et 2-tal.

Afsnit 2.4.2, den generelle toksikoligiske profil. Vedrørende data fra humane forsøg, bør der, hvis der er foretaget forsøg med frivillige forsøgspersoner, ske en præcision af, under hvilke forhold disse forsøg er foregået.

I afsnit 2.4.4.4, evaluering af sikkerheden, bør der under punktet, der hedder "typen af påføringsområder", også indgå øjenvipper og områder tæt på øjnene. For eksempel bruges eye-liner oven på de nederste øjenvipper, og kommer derved hyppigt i direkte kontakt med selve øjet. Længere nede i teksten nævnes påvirkningsvejen eller -vejene, indtagelse eller indånding. I denne parentes bør også øjenvipper og øjenområder nævnes.

Under punkt 2.7.1. Sætningen: Virkningen af et kosmetisk produkt bør bevises ud fra data, dels for ingredienserne, dels for det færdige produkt. Forbrugerrådet insisterer på, at ordet "bør" udskiftes med ordet "skal".

Alle virkninger og anprisninger skal efter Forbrugerrådets mening kunne dokumenteres og bevises fra producentens side, således at der ikke bliver tale om, at forbrugerne bliver vildledt. Forbrugerrådet har set mange eksempler på, at en hævdet antirynkeeffekt ikke var til stede. Denne dokumentation skal ligeledes kunne være Miljøstyrelsen i hænde inden for 2 døgn, hvorefter Miljøstyrelsen i samarbejde med andre relevante myndigheder kan vurdere materialet.