Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev med input til den nye smileyordning

3. August 2021

Til Fødevarestyrelsen

Input til den nye smileyordning fra Forbrugerrådet Tænk

Vi er glade for den inddragelse, som der allerede har været i forbindelse med udviklingen af den nye smileyordning. Vi værdsætter, at der i høj grad er blevet lyttet til de input, som vi er kommet med fra et forbrugerperspektiv. På baggrund af jeres præsentation af mulige smileyklistermærker ved dialogmødet den 14. juni 2021 og jeres efterfølgende opfordring til at komme med feedback til denne udviklingsproces, henvender vi os med dette brev, hvor vi ønsker at gøre opmærksom på følgende holdninger fra Forbrugerrådet Tænk’s side:

  • Illustrering af skalaen. Idet der sker en ændring i skalaen og antallet af smileyer, vurderer vi det mest hensigtsmæssigt, at skalaen illustreres, da der ellers er en risiko for, at mange forbrugere fortsat vil aflæse den givne smiley med den gamle skala som referenceramme. Dog ser vi også en risiko for, at skalaen misvisende kan opfattes som historikken for tidligere smileyer, i det tilfælde, at skalaen vises umiddelbart ved siden af den tildelte smiley på klistermærkets centrale element. Eventuelt kan der forsøges med at illustrere skalaen på basisdelen, som en slags logo for klistermærket.
  • Smileyhistorikken. Vi var ærgerlige over, at ingen af de præsenterede smileyklistermærker havde historikken påtrykt, men at alle henviste til historikken via QR-kode og hjemmeside. Det er vores holdning at smileyhistorikken skal være tilgængelig for forbrugeren i salgsøjeblikket, og med den digitale løsning er der risiko for, at det informerede forbrugervalg undermineres snarere end, at det muliggøres. Den digitale løsning kan være et supplement til den påtrykte historik, men vi ser det ikke som et alternativ hertil. På klistermærket bør der fremgå tidligere tildelte smileyer og dertilhørende datoer. Uddybende information om de kontrollerede forhold kan der så henvises til via en digital løsning.
  • Tilknyttende ord. Hvorvidt vi kan støtte op om, at der tilknyttes ord til de tildelte smileyer, vil afhænge af den endelige ordlyd. Det er dog vigtigt for os, at der ikke til den glade smiley tilknyttes ord som ”alt ok” eller lignende, da der er tale om et øjebliksbillede, som afspejler de specifikke parametre, som er blevet kontrolleret. I så fald bør der hellere skrives ”ingen fundne overtrædelser” eller lignende. For os er det bestemt også en mulighed at undlade tilknyttende ord, da ordene let bliver meget forenklet og således risikerer at give anledning til misforståelse. I forvejen er smileyskalaen en forenkling men er dog symboler, der er genkendelige, og som allerede tilknyttes en forståelse for langt de fleste.
  • Farver. Vi mener, at den umiddelbare forståelse af smileysymbolerne kan understøttes ved at benytte forskellige farver for de forskellige smileyer i stedet for, at de alle har den samme grønne farve. Mest optimalt vil det være at benytte trafiklysets farver (grøn/gul/rød) til at forstærke afkodningen af smileyerne. Alternativt kan eksempelvis en grå farve benyttes til den sure smiley, hvis der fra erhvervets side er modstand mod en rød sur smiley.

Til din orientering har vi også indsendt et høringssvar til høringen J.nr. 2021-62-30-00066, hvor vi tilkendegiver vores støtte til forslaget om, at kontrolrapporter skal offentliggøres på alle elektroniske platforme og sociale medier, som virksomhederne markedsfører sig på.

Vi håber, at I vil tage vores forslag og bemærkninger med i det videre arbejde og stiller os til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål. Vi håber samtidigt, at I vil holde os orienteret om det videre arbejde.