Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om apps, der indsamler personlige data i strid med EU-regler

14. Januar 2020

Til Datatilsynet

Den digitale annonceindustri respekterer ikke forbrugernes privatliv 

Forbrugerrådet Tænk vil gerne henlede Datatilsynets opmærksomhed på en rapport, som det norske forbrugerråd, Forbrukerrådet, offentliggør i dag den 14. januar, og som handler om den skjulte side af dataøkonomien. Rapporten, der har titlen "Out of Control", afdækker arbejdsmetoderne i branchen for digital tracking og markedsføring. Den konkluderer, at den omfattende sporing og profilering af forbrugerne, der i dag er selve kernen i annonceindustriens ”økosystem”, udnytter data på en måde, der er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Forbrugerne medbringer deres smartphones overalt, og disse enheder registrerer oplysninger om følsomme emner såsom helbred, adfærd, interesser og seksuel orientering. Rapporten har fokus på de personlige oplysninger, der indsamles via apps på mobilen, og det bagvedliggende skjulte økosystem. Den afslører de kommercielle tredjeparter, der – i det skjulte uden for forbrugernes synsvidde – modtager og udnytter forbrugernes personlige oplysninger. Undersøgelsen omfatter 10 apps inden for forskellige kategorier (bl.a. dating, sporing af fertilitet og apps til børn) og har konstateret følgende alvorlige problemer:

  • Et stort antal virksomheder indsamler og udnytter systematisk personoplysninger på et tvivlsomt og/eller potentielt ugyldigt juridisk grundlag og i hvert fald uden forbrugernes viden og mulighed for kontrol. Særligt er det vores opfattelse, at:

- virksomhederne ikke indhenter gyldigt samtykke fra forbrugerne til at behandle deres personlige oplysninger, herunder oplysninger omfattet af artikel 9 i (særlige kategorier af personoplysninger), der kræver udtrykkeligt samtykke til behandling.

- virksomhederne ikke opfylder betingelserne for at anvende legitim interesse som gyldig hjemmel til behandling, fordi der er tale om en meget omfattende form for databehandling, indeholdende meget personlige oplysninger såsom seksualitet samt lokation.

  • Den omfattende profilering og kategorisering af forbrugerne kan – ud over at bruges til at vise målrettede reklamer – have andre former for konsekvenser, både for de enkelte forbrugere og for samfundet som helhed. Det gælder fx forskellige former for diskrimination og udelukkelse, manipulering af adfærd, risiko for it-kriminalitet og den negative konsekvens, som massiv kommerciel overvågning kan have både på enkeltpersoner og mere generelt på forbrugernes tillid til digitaliseringen.

  • Forbrugerne kan ikke undgå at blive omfattet af app-profilering. Dels fordi de ikke får de nødvendige oplysninger, der ville gøre det muligt at træffe et valg på et oplyst grundlag, når appen startes første gang. Dels fordi omfanget af sporing og datadeling samt den generelle kompleksitet i annonceindustriens økosystem under alle omstændigheder er uforståeligt. Det er simpelthen ikke muligt for enkeltpersoner at træffe reelle valg om, hvordan deres personlige oplysninger indsamles, deles og bruges.

  • Selv hvis forbrugerne havde omfattende viden om, hvordan annonceindustrien fungerer, ville muligheden for at stoppe eller kontrollere udnyttelsen af personoplysninger være meget begrænset. Antallet og kompleksiteten af aktører i er svimlende stort, og derfor findes der ingen reelle muligheder for, at forbrugerne kan gøre modstand eller på anden måde beskytte sig selv.

Alt dette betyder, at den massive kommercielle overvågning, der foregår i annonceindustriens økosystem, systematisk krænker vores grundlæggende rettigheder og friheder. Det medvirker desuden til at udhule tilliden til digitaliseringen og indvirker negativt på vores demokratiske processer.

På baggrund af undersøgelsens resultater anmelder Forbrukerrådet en række online annoncebureauer og dating-appen Grindr til det norske datatilsyn. De opfordrer til, at de nationale tilsyns- og håndhævelsesmyndigheder bør træffe aktive håndhævelsesforanstaltninger med henblik på at løse problemerne og sikre, at branchen fundamentalt ændrer den måde, den arbejder på i dag.

Vi håber, at Datatilsynet i Danmark deler vores bekymring i forhold til de problemstillinger, som rapporten har sat fokus på. Undersøgelsen er lavet i Norge, men flere af de undersøgte apps (bl.a. Grindr) opererer også i Danmark, og højst sandsynligt behandler de anmeldte virksomheder også oplysninger om danske forbrugere.

Vi skal således opfordre Datatilsynet til at arbejde for en løsning af disse problemer, der berører hele EU.

Den norske rapport samt teknisk undersøgelse vedlægges. Såfremt I har spørgsmål til indholdet, er I velkommen til at kontakte os.

Nærværende brev samt bilag sendes c.c. Erhvervsstyrelsen.

Se den norske undersøgelse her.