Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om Brexit

17. September 2020

Til Udenrigsminister Jeppe Kofod

Tak for invitationen til Brexit-mødet i forgårs. Det var interessant at få dugfrisk indsigt i forhandlingsmiljøet og høre om de fokuspunkter, regeringen har i denne sammenhæng. Mødet er også baggrunden for, at vi fra Forbrugerrådet Tænks side finder det nødvendigt med denne skriftlige opfølgning inden dit møde med Michel Barnier i den kommende uge.

Ud fra et forbrugersynspunkt finder vi det også særdeles positivt, at EU spiller ud med et krav om, at EU's standarder for miljøbeskyttelse skal overholdes. Men i samme åndedrag bør forbrugerbeskyttelsen nævnes. Trygge forbrugere med klare rettigheder og vilkår er en forudsætning for, at vi kan få et velfungerende marked – uanset hvor hård en Brexit, vi kommer ud i.

I det hele taget bør forbrugerrettigheder og -vilkår være et bærende element i en kommende aftale, og bør inkluderes eksplicit hver gang vi taler om betydningen af lige konkurrencevilkår for virksomhederne.

Det er her vigtigt, at vi, uanset om der opnås en aftale eller ej, lige fra starten efter nytår kan fortælle forbrugerne, hvad de skal gøre, hvis noget går galt i en handel med en britisk butik – at der er klarhed over reklamationsret og øvrige vilkår, og at der kan anvises en klar klagevej og i det hele taget er styr på håndhævelsen. Det er her ikke tilstrækkeligt at henvise til Forbruger Europa, der efter nytår ikke vil have nogle muligheder for at hjælpe forbrugerne i forhold til britiske virksomheder, med mindre det kommer til at indgå tydeligt i en handelsaftale.

Vi vil gerne bede om, at du over for Michel Barnier understreger betydningen af at få aftaler på plads om håndhævelse ud fra en fælles regulering, vel og mærke med respekt for forsigtighedsprincippet. Ellers udgør handel med Storbritannien en stor risiko for klima, miljø og sundhed. I EU's nuværende udkast til aftale, er en fælles aftale om håndhævelse ikke italesat!

Hvad angår information til forbrugerne om deres situation i relation til Storbritannien efter nytår, henviste henholdsvis erhvervsministeren og skatteministeren under mødet til deres respektive hjemmesider. Det er fint med klar information på myndighedshjemmesider og med en told-beregner, men det slår slet ikke til, når vi skal sikre, at forbrugerne ved, hvordan de er stillet.

Der er brug for en omfattende informationskampagne, der besvarer spørgsmål om, hvordan vi forbrugere er stillet, når vi:

  • rejser til og fra Storbritannien, og vores fly hjem bliver forsinket eller aflyst
  • er på mobile devices undervejs
  • bliver syge under vores ophold
  • har købt billet til koncerter og sportsbegivenheder i Storbritannien, der bliver aflyst
  • handler i britiske webshops eller køber varer på shoppingtur til London, som vi vil tage med hjem
  • der er noget galt med varer, vi har købt i en britisk butik
  • etc. 

 

Der er mange penge og store frustrationer på spil for danske forbrugere, og vi forudser et ocean af problemer, som du og din regering bør forebygge. Det vil bl.a. kræve en bred informationskampagne i de medier, som forbrugerne følger, samt en rådgivningsindsats – ligesom vi hører, I har etableret for virksomhederne. Forbrugerrådet Tænk vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan i denne sammenhæng, men som vi også har skrevet til erhvervsministeren i forsommeren, har vi desværre ikke haft ressourcer til at kunne honorere den store efterspørgsel på forbrugerrådgivning, der har været under Covid-19’s første bølge, som jo er delvis sammenligneligt. Det kan vi godt frygte vil gentage sig ved en Brexit. Vi indgår selvfølgelig meget gerne i dialog med dig og dine ministerkolleger om, hvordan vi ved samarbejde bedst mulig kan informere og rådgive forbrugerne.

Vi har noteret os, at man i det nuværende udkast til aftale har beskrevet fælles varslingssystemer, hvad angår både produktsikkerhed og fødevaresikkerhed. Det er naturligvis vigtigt at have med på lige fod med bestemmelser om tekniske handelshindringer, så vi forebygger sygdom og ulykker og også kan opretholde troværdigheden i den danske fødevareklynge.

Sidst men ikke mindst, vil vi foreslå, at du taler med Michel Barnier om hurtigt at nedsætte en følgegruppe med repræsentanter for civilsamfundet, der kan følge de kommende måneders forhandlinger og komme med input til processen – og få information retur til gavn for de bagvedliggende organisationer, forbrugere og borgere. Dette havde vi under TTIP-forhandlingerne til stor gavn for både forhandlingerne, forhandlingsresultatet og for modtagelsen i civilsamfundet efterfølgende. BEUC og vi står naturligvis til rådighed herfor – ligesom vi også gerne snarest tager et møde med dig og de relevante minister-områder med Brexit på dagsordenen.

Kopi af dette brev er sendt til: Erhvervsministeren, fødevareministeren og skatteministeren.