Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om COP26

21. December 2021

Til statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen 

Vi skriver til dig og dine to ministerkolleger vedrørende det nært forestående klimatopmøde i Glasgow, COP26, for at gøre jer opmærksomme på vigtigheden af at inddrage forbrugerbeskyttelse og forbrugernes handlekraft i bestræbelserne på at begrænse den globale opvarmning til under 2 grader, og helst 1,5 grad.

Forbrugerrådet Tænk har bidraget til det arbejde, vores globale organisation Consumers International har forestået med at formulere de vedlagte anbefalinger, der kan støtte og mobilisere forbrugerne til at deltage i de kommende årtiers klimahandling nationalt og internationalt.

Alle anbefalingerne er vigtige, men vi vil i en dansk sammenhæng specielt pege på følgende:

1. Frem innovation og investeringer i en mere cirkulær produktøkonomi

  • Indfør en stærk ”right to repair” lovgivning
  • Styrk lovgivning mod planlagt forældelse, og vedtag produktstandarder for holdbarhed og reparerbarhed

 

2. Giv forbrugerne bedre vejledning om bæredygtige kostråd

  • Styrk arbejdet med kostråd og madspild, der kan mindske klimabelastningen
  • Styrk formidlingen til forbrugerne af disse kostråd gennem mærkning og uddannelse

 

3. Øg energieffektiviteten

  • Få sikret årlige forbedringer på mindst 3 % af energiintensiteten, understøttet af lovpligtige standarder og økonomiske incitamenter
  • Tilbyd pålidelig forbrugerinformation og -uddannelse, og understøt pålidelige effektivitetsfremmende teknologier.

 

Hvis verden skal kunne begrænse den globale opvarmning gennem begrænsninger i udledning af drivhusgasser, vil alle forbrugere skulle indstille sig på fundamentale ændringer i, hvordan de rejser, opvarmer og afkøler deres boliger og forsyner dem med energi, hvilken mad de spiser, hvilke produkter de køber, og hvilket affald de producerer. Disse ændringer er umulige at gennemføre uden omfattende omstilling af markederne og lovgivningsmæssige rammer, som styrker, mobiliserer og støtter forbrugere i at tage mere klimavenlige beslutninger, samtidig med at forbrugerbeskyttelsen styrkes, så forbrugernes tillid kan opretholdes.

Forbrugere spiller en afgørende rolle i at muliggøre og gennemføre de nødvendige udledningsbegrænsninger i stor skala, og vi har brug for en stærk politikudvikling og strukturelle rammer både i Danmark og globalt, der kan sikre denne omstilling.

Vi håber, at I vil lytte til vores anbefalinger og tage dem med i arbejdet under COP26-forhandlingerne, såvel som i vores nationale klimapolitik.

Forbrugerrådet Tænk bidrager meget gerne til en fortsat dialog i 2022 og i de kommende år om, hvordan vi får håndteret klimaforandringerne på en måde, så vi samtidig sikrer, at alle har adgang til sikre og mere bæredygtige produkter og tjenesteydelser.