Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om Digital Services Act

11. Maj 2021

Til Justitsministeriet og Erhvervsministeriet

Forbrugerrådet Tænks anbefalinger til forslaget om Digital Services Act

Forbrugerrådet Tænks hilser den foreslåede Digital Services Act (DSA) velkommen som et skridt i retning af at reducere spredningen af ​​ulovlige produkter og aktiviteter online, og opnå en bedre beskyttelse af forbrugerne i platformsøkonomien. Forslaget har dog brug for en revurdering for reelt at nå et sådant mål.   

Vi anbefaler derfor følgende ændringer:

1. Der bør etableres et positivt ansvar for onlinemarkedspladser, når de ikke overholder forpligtelserne efter DSA:

  • for erstatning, når man ikke handler hurtigt på trods af beviser for ulovlige aktiviteter;
  • for skader, kontraktudførelse eller garantispørgsmål i fællesskab med leverandøren, når man har en betydelig indflydelse på leverandøren eller transaktionen;
  • når man giver vildledende oplysninger, garantier eller erklæringer
  • når man ikke informerer om leverandøren af varerne eller tjenesterne.

2. Forbrugere, der har købt et usikkert produkt, og som derefter oplever negative konsekvenser, skal under visse omstændigheder kunne klage direkte til platformen, herunder indbringe sagen for tilsynet eller retten. I de tilfælde hvor markedspladsen ikke har handlet forkert, kan der gøres regres over for leverandøren og omvendt.

Vi finder således, at en strengere ansvarsordning for onlinemarkedspladser er nødvendig i betragtning af den meget høje andel af ulovlige aktiviteter online som fx usikre produkter, der sælges på markedspladserne. Den nuværende undtagelse til ansvarsfritagelse er således meget begrænset.

3. Forpligtelserne til rettidig omhu bør dække alle relevante virksomheder. Mikro-virksomheder bør kun undtages fra DSA-forpligtelserne i helt særlige tilfælde og uden at ændre forbrugerbeskyttelsen.

4. En forpligtelse hos markedspladser til at verificere leverandøren og foretage stikprøvekontrol af de tjenester og produkter, de tilbyder.

5. Strengere regler for, hvordan indhold promoveres af reklame og anbefalingssystemer på platformen. Transparens hilses velkommen, men er langt fra tilstrækkeligt.

6. Hurtig og effektiv klageadgang og håndhævelse. Baseret på den blandede erfaring vi har med at klage over virksomheder, der bryder EU’s databeskyttelseslov (GDPR) på tværs af grænser, anbefaler vi, at forbrugerne kan få behandlet en klage i eget hjemland. Forbrugerrådet Tænk har fx klaget over Google i 2017, som det irske datatilsyn endnu ikke har truffet afgørelse i. DSA regelsættet har både brug for effektiv håndhævelse og klageadgang for forbrugere og de organisationer, der repræsenterer dem, når platformene ikke overholder deres forpligtelser.

Forbrugerrådet Tænk har formuleret disse anbefalinger sammen med 44 andre forbrugerorganisationer fra hele Europa. Man kan finde vores positionspapir online og som vedhæftet fil. I er naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede for uddybende bemærkninger.