Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om digitale markeder (DMA)

31. Januar 2022

Til Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Som bekendt gennemføres der for øjeblikket trilogforhandlinger mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen med henblik på at færdiggøre lovteksten om forordningen om digitale markeder (DMA).

Forbrugerrådet Tænk vil hermed gerne gøre opmærksom på de vigtigste ændringsforslag fra Rådet og Europa-Parlamentet, som vi mener bør medtages i DMA’en.

Vi vil opfordre til, at Danmark særligt støtter følgende ændringsforslag, således at forbrugernes rettigheder og interesser sikres i DMA’en:

  • Virtuelle assistenter bør være omfattet af DMA’en. De bør være omfattet af anvendelsesområdet for de centrale platformstjenester (artikel 2).
  • De såkaldte gatekeeperes forpligtelser bør omfatte interoperabilitet for chatprogrammer (instant messaging) og sociale netværkstjenester (Europa-Parlamentets ændringsforslag til artikel 6.1.f).
  • Ingen af gatekeepernes forpligtelser bør mindskes, og nogle af forpligtelserne bør øges for at sikre, at de er virkningsfulde, bl.a. hvad angår et klart GDPR-samtykke til at kombinere persondata, ingen binding af betalingstjenester samt mulighed for, at forbrugerne kan installere og afinstallere apps og vælge nye standardindstillinger (artikel 5 og 6).
  • Bestemmelsen om at modvirke omgåelse bør styrkes, så den eksplicit forbyder gatekeepere at bruge "Dark Patterns” (manipulerende designs) og andre adfærdsmæssige teknikker eller andre teknikker i brugergrænsefladen, der omgår forpligtelserne (artikel 11).
  • Håndhævelsen bør optimeres:

- Det bør sikres, at tredjeparter med en tilstrækkelig interesse har ret til at blive hørt, når der træffes afgørelser om håndhævelse (Europa-Parlamentets ændringsforslag til artikel 30).
- Forbrugerne bør have mulighed for kollektiv håndhævelse af deres rettigheder i henhold til DMA’en via bestemmelserne i direktivet om repræsentative søgsmål (Europa-Parlamentets artikel 37b).
- Kommissionen bør have alle nødvendige kontrolredskaber, så der rettidigt kan træffes beslutninger om manglende overholdelse (artikel 15, 16, 29, 23, 25, 28).
- Ved gatekeeperes overtrædelse af DMA’en bør retsmidlerne være effektive (Europa-Parlamentets ændringsforslag til artikel 16).
- Medlemslandenes myndigheder bør have mulighed for at bistå og fremskynde Kommissionens håndhævelse, når det er relevant (artikel 32a og 33).

  • DMA’en bør ikke berøre anvendelsen og håndhævelsen af gældende EU-forbrugerlovgivning (betragtning 9 og 11).

 

DMA’ens succes vil ikke kun afhænge af indholdet af reglerne i den endelige tekst, men også af håndhævelsesbestemmelserne og ressourcerne.

I er naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede for spørgsmål.