Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om e-databeskyttelse

10. November 2020

Til Erhvervsstyrelsen

Forordning om e-databeskyttelse – møde i WP Tele den 11. november

Det Europæiske Råds Gruppe vedrørende Telekommunikation og Informationssamfundet (WP Tele) skal på et møde i morgen den 11. november drøfte forordningen om personoplysninger (e-databeskyttelse).

I den forbindelse vil Forbrugerrådet Tænk gerne minde om behovet for, at der langt om længe opnås enighed i Rådet, således at forhandlingerne med Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen kan komme i gang.

Vi er fortsat bekymrede over visse aspekter af teksten, men vil gerne anerkende, at der er sket fremskridt og forbedringer i det forslag, som det tyske formandskab har fremlagt (dateret 4. november 2020). Vi skal derfor opfordre til, at Danmark tilslutter sig formandskabets forslag og når til enighed, således at der kan indledes trepartsforhandlinger så hurtigt som muligt.

Vi kan særligt støtte, at "legitime interesser" eller yderligere behandling til "kompatible formål" ikke medtages i det juridiske grundlag for behandling af kommunikationsdata i henhold til artikel 6. Hvis denne tekst derimod ikke tages ud, vil forordningen medføre en forringelse af forbrugerbeskyttelsen. Vi glæder os også over forbedringer med hensyn til at gøre tilsynet med og håndhævelsen af reglerne mere sammenhængende.

Vi har dog stadig visse bekymringer, for eksempel med hensyn til beskyttelsen af forbrugerne mod sporing og adgang til deres terminaludstyr, særligt sletningen af artikel 10.

På trods af vores bekymringer vil vi gerne understrege, at det er på tide at komme videre til næste trin i lovgivningsprocessen. Forordningen har stor betydning for forbrugerne og for fremtidens digitale samfund og økonomi. Revisionen af de nuværende regler vil bidrage væsentligt til at styrke fysiske personers grundlæggende ret til privatliv og fortrolighed i forbindelse med kommunikation og til at løse de problemer, der opstår ved online kommerciel overvågning.

Såfremt I skulle have nogen spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte chefjurist Anette Høyrup på tlf. 2715 7432 eller ah@fbr.dk.

Vi ser frem til at se resultatet af drøftelserne i Rådet.