Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om Googles brud på GDPR-reglerne

30. Juni 2022

Til Datatilsynet

Europæiske forbrugerorganisationer anmelder Google for brud på GDPR-reglerne

Forbrugerrådet Tænk skal hermed henlede Datatilsynets opmærksomhed på, at flere af vores søsterorganisationer anmelder Google for i forbindelse med kontooprettelse at bryde reglerne for databeskyttelse og privatliv. Klagen går på, at Google leder forbrugerne ind i sit overvågningssystem, når de opretter en Google-konto, og tilbyder ikke databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, hvilket ellers er et krav i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Den europæiske forbrugerorganisation BEUC og en række europæiske forbrugerorganisationer har derfor i dag lanceret en koordineret indsats rettet mod Googles manglende efterlevelse af GDPR.

Millioner af europæere bruger Googles tjenester og mange har en Google-konto. Forbrugerne kan enten frivilligt vælge at oprette en Google-konto eller være nødsaget til at oprette en konto, når de bruger visse Google-produkter og -tjenester. For eksempel er de nødt til at oprette en konto, når de køber en smartphone, der bruger Googles Android-system (dette gælder næsten 7 ud af 10 telefoner på verdensplan), eller ønsker at kunne downloade apps fra Google Play Store.

Google-kontoen forbinder behandlingen af brugernes data på tværs af alle Google-tjenester, hvilket har store konsekvenser for forbrugernes privatliv. Kontoen er også med til at gøre Googles overvågning til selve fundamentet for det digitale marked, da mange virksomheder er afhængige af Googles tjenester i den daglige drift.

Ved oprettelse af kontoen beder Google brugerne om at vælge, hvordan deres Google-konto skal fungere. En juridisk analyse af oprettelsesprocessen har ifølge BEUC påvist, at den er strid med EU's databeskyttelseslovgivning på flere forskellige måder:

Der mangler databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

Gennem kun ét trin, ”express” personalisering, aktiverer forbrugeren alle kontoindstillinger (web- og app-aktivitet, YouTube-historik og annoncetilpasning) og gør det muligt for Google at overvåge og udnytte alt, hvad forbrugeren gør. Hvis forbrugeren derimod ønsker at slå noget "fra" for at få bedre beskyttelse af sit privatliv, så kræver det ”manuel” personalisering: Fem trin med 10 klik, der besværliggøres af uklare, vildledende og ufuldstændige oplysninger.

Det er en meget længere proces, når man vil slå kontoindstillingerne fra for at begrænse omfanget af Googles databehandling, end når man vil slå dem til. Det mener BEUC kan betragtes som et ”dark pattern”, der leder forbrugerne til at give samtykke til en meget omfattende og indgribende dataindsamling til fordel for Googles egne interesser. Google tilbyder således ikke databeskyttelse gennem design, men i stedet en hurtig og friktionsløs genvej til overvågning.

Uigennemskuelig og urimelig databehandling, vildledende design og ugyldigt samtykke

BEUC peger på, at uanset om forbrugeren vælger ”express” eller ”manuel” personalisering, bliver vigtig information, især om formålet med databehandlingen og brugerens valgmuligheder, enten ikke givet med det samme, er uklar eller mangler. Google fremstiller også de mere privatlivsvenlige muligheder som muligheder, hvor forbrugerne vil gå glip af fordele. Dermed kan forbrugerne ikke træffe valg på et oplyst grundlag. Samtykket er ikke gyldigt, og Google mangler et andet gyldigt juridisk grundlag for at behandle personoplysninger.

Brud på principper for formålsbegrænsning, dataminimering og opbevaringsbegrænsning

Forbrugernes data indsamles ikke til specificerede, eksplicitte og legitime formål. I stedet angiver Google forsimplede og vage formål, og indsamlingen og opbevaringen af data begrænses ikke til det nødvendige minimum.

Forbrugerrådet Tænk og andre forbrugerorganisationer i Europa anmeldte allerede Google i henholdsvis marts 2017 og november 2018 for deres praksis med sporing af lokationsoplysninger. Her flere år efter ligger anmeldelserne hos det irske datatilsyn og er fortsat uafklarede.

Google er, sammen med en række andre techgiganter, en af sværvægterne inden for overvågningskapitalisme. Uanset de mange fordele forbrugerne har ved Googles tjenester, går deres forretningsmodel ud på at indsamle og udnytte forbrugernes personlige oplysninger. Og Googles praksis berører millioner af forbrugere i hele EU. Vi støtter derfor BEUC i at anse sagen for at være af strategisk betydning og i at få Googles praksis vurderet af datatilsynene i Europa.

BEUC’s klage over Google, den bagvedliggende rapport samt pressemeddelelse kan ses her:

https://www.beuc.eu/FastTrackToSurveillance