Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om klage over TikTok for brud på forbrugerbeskyttelsesregler

17. Februar 2021

Til Forbrugerombudsmanden

Forbrugerrådet Tænk skal hermed orientere Forbrugerombudsmanden om, at vi deltager i en håndhævelsesaktion koordineret af den europæiske forbrugerorganisation BEUC mod den sociale medieplatform TikTok.

BEUC, som vi er medlem af, har sendt en klage til CPC-netværket i henhold til artikel 27 i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde med henblik på at anmelde adskillige urimelige kontraktvilkår og vildledende praksis fra den sociale medieplatforms side, som ifølge BEUC’s undersøgelse udgør en udbredt overtrædelse med EU-dimension af flere EU-forbrugerlove, der også berører de danske forbrugere.

TikTok er blevet et af de mest populære sociale medienetværk med millioner af brugere i hele Europa, herunder mange børn og teenagere. Vi og de øvrige medlemsorganisationer i BEUC er bekymrede over, at TikTok på forskellig vis krænker forbrugernes rettigheder og ikke udviser fornøden omhu over for brugerne og særligt de yngste brugere.

Vi vil særligt gøre opmærksom på følgende forhold:

  • Urimelige vilkår i TikToks "servicevilkår". Flere af vilkårene er uklare, tvetydige og medfører et ulige forhold mellem platformen og dens brugere til fordel for TikTok.
  • Urimelige vilkår og vildledende praksis i TikToks "Virtual Item Policy". Blandt andet mangler der klare oplysninger før indgåelse af kontrakt, der er adskillige urimelige vilkår, og der mangler en ordentlig autorisationsprocedure, som kan forhindre misbrug i appens betalingssystem, der bruges til at købe TikToks "virtuelle mønter".
  • TikToks vildledende praksis ved behandling af brugernes persondata. TikTok oplyser ikke tydeligt sine brugere – særligt børn og teenagere – om, hvilke persondata der indsamles, til hvilket formål og med hvilken juridisk hjemmel. Denne praksis er blandt andet problematisk, fordi den ikke gør det muligt for forbrugerne at træffe en beslutning på et fuldt ud oplyst grundlag om, hvorvidt de skal registrere sig i appen og/eller udøve deres rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
  • TikTok udviser ikke fornøden omhu med hensyn til at beskytte børn og teenagere mod skjult reklame og potentielt skadeligt indhold. Vi mener dels, at TikTok ikke træffer tilstrækkelige foranstaltninger mod virksomheders spredning af skjult reklame på platformen og dels ikke begrænser børns og teenageres udsættelse for såvel disse reklamer som upassende indhold.

TikToks praksis og resultaterne af undersøgelsen er grundigt beskrevet i de vedlagte rapporter “TikTok without Filters” og “ Confusing by Design: A Data Protection Law Analysis of TikTok's Privacy Policy”.

TikToks praksis er problematisk set fra voksne brugeres synspunkt, men desto mere bekymrende, når man ved, at platformen bruges af rigtigt mange børn og teenagere, som er særligt sårbare over for urimelig handelspraksis, og hvis adfærd let kan blive påvirket eller manipuleres med. EU’s regler om forbrugerbeskyttelse og deres gennemførelse i national lovgivning kræver en højere standard for beskyttelse af sårbare forbrugere, der kan være særligt udsatte på grund af fx deres alder, godtroenhed eller manglende modenhed.

Forbrugerrådet Tænk skal derfor opfordre Forbrugerombudsmanden til at undersøge Tik-Toks praksis med udgangspunkt i den sårbare gruppe af børn og teenagere, der er særligt udsatte. Vi vil også sætte pris på, hvis I vil holde os orienteret om eventuelle relevante processuelle skridt, der måtte tages med hensyn til den potentielle efterforskning.

I forbindelse med den nuværende koordinerede aktion har forbrugerorganisationer i 15 medlemslande kontaktet de nationale myndigheder med en orientring om BEUC’s klage til CPC-netværket og en opfordring til at undersøge TikToks praksis.

Da TikToks praksis kan have interesse på andre myndighedsområder, er nærværende brev og rapporter samtidig sendt til orientering til Datatilsynet og Medierådet for Børn og Unge.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt I måtte have uddybende spørgsmål.

 

Bilag:

BEUC’s rapport (2021), TikTok without Filters.
J. Ausloos & V. Verdoodt (2021). Confusing by Design – A Data Protection Law Analysis of TikTok’s Privacy Policy.