Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om Modstrøms tilbageholdelse af kunders tilgodehavender på over 130 mio. kr.

28. Oktober 2022

Til Energistyrelsen og Forsyningstilsynet

Jyllands-Posten afdækker i artiklen ”Energiselskab tjener millioner ved at holde på tidligere kunders penge” bragt den 27. oktober 2022, hvordan energiselskabet Modstrøm har undladt at informere om store millionbeløb, som forbrugerne har til gode, efter de er skiftet til et andet energiselskab. I perioden 2013 – 2019 har Modstrøm undladt at udbetale tilgodehavender på over 130 mio.kr.

Grundlæggende har Modstrøm undladt at orientere sine frafaldne kunder om deres tilgodehavende, når deres endelige elforbrug skal opgøres. Ifølge artiklen har flere forbrugere oplevet, at Modstrøm trækker tilbagebetalingerne i langdrag, fremsender svært forståelige regninger, og at det ikke er muligt at komme igennem til deres kundeservice.

I Forbrugerrådet Tænk ved vi, at de danske forbrugere er både meget prisbevidste og gerne vil spare på strømmen, hvilket er yderligere aktualiseret af en nuværende energi- og inflationskrise. Denne aktive forbrugeradfærd skaber sund konkurrence på energimarkedet, når man som forbruger let og trygt kan skifte energiselskab. Det fungerer dog ikke, hvis forbrugerne ikke informeres klart og tydeligt om eventuelle tilgodehavender og optimalt automatisk får tilbageført de penge, de måtte have til gode i forbindelse med skift af energiselskab. Det er i vores optik skandaløst, når det kommer frem, at et stor energiselskab som Modstrøm undlader at orientere deres frafaldne kunder om, at de har et beløb til gode efter slutafregningen, men i stedet beholder pengene selv. Det burde ganske enkelt ikke kunne finde sted.

Forbrugerne bør med rette kunne forvente, at de får deres egne penge retur. Selv mindre beløb kan være afgørende for de mest sårbare forbrugere, særligt i den nuværende energi- og inflationskrise. Når der ifølge artiklen i Modstrøms regnskaber er tale om samlet set trecifrede millionbeløb, der er tilbageholdt, vidner det om en virksomhed med en helt uacceptabel forretningsmodel.

Vi opfordrer derfor kraftigt Energistyrelsen henholdsvis Forsyningstilsynet til nøje at granske lovligheden af denne praksis hos Modstrøm og afdække, om også andre energiselskaber har ageret på lignende vis over for deres tidligere kunder. Hvis denne praksis – mod vores forventning – skulle vise sig at være lovlig, så mener vi, at vi har et stort problem, der vil underminere forbrugernes tillid til energiselskaberne og acontobetalingssystemet og vil selvfølgelig forfølge det politisk. I vores optik burde være således, at energiselskaberne skal sørge for, at forbrugerne automatisk får deres tilgodehavende udbetalt, fx via deres NemKonto, når de skifter energiselskab.

Jeg ser frem til at høre fra jer snarest og tager gerne et møde om sagen.