Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om problemkemi i mundbind

17. December 2020

Til Lægemiddelstyrelsen og Miljøstyrelsen

Jeg skriver til jer for at gøre jer opmærksomme på behovet for at se nærmere på problemkemi i mundbind. Mundbind er nu blevet et produkt, som forbrugerne skal bruge i en længere periode. Det er udbredt i så stor skala, at det minder om et almindeligt forbrugerprodukt.

Vi efterlyser, 

  • at der laves undersøgelser af kemi i mundbind, for at sikre at forbrugerne ikke udsættes for eventuel uønsket kemi,
  • at der etableres en entydig klageadgang for forbrugerne af alle mundbind og laves opfølgning på indberettede produkter og problematikker.

 

Vi hører fra forbrugere, der er bekymrede for kemien i mundbind, har fået udslæt af mundbind eller som oplever, at mundbind lugter kraftigt kemisk.

Myndighedsmæssigt er CE-mærkede mundbind medicinsk udstyr og hører til Lægemiddelstyrelsens ressort. Kemi i forbrugerprodukter hører under Miljøstyrelsen. Denne skelnen er svær at forstå for almindelige forbrugere, ligesom der er en klar risiko for, at kemi i mundbind falder mellem to stole. Det må ikke ske, og vi skal opfordre jer til at sikre dette.

I og med at mundbind både påbydes og udbredes så markant samt er et marked i voldsom vækst, betyder det også, at der er kommet mange nye leverandører på markedet, og der er stor risiko for, at produkter af tvivlsom karakter bliver bragt i omløb. Det øger behovet for kontrollen med mundbindene i den nuværende situation. Men også fremadrettet mener vi, at det er vigtigt at kigge på, hvad mundbind kan være behandlet med af uønsket kemi, for at skabe god tryghed om brugen. Forbrugerrådet Tænk bakker naturligvis op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til brug af mundbind som værnemiddel, men finder det også meget vigtigt, at forbrugerne kan være trygge i, at markedet er tjekket for uønsket kemi.

I dag er det ikke særligt nemt for forbrugerne at vide, hvor de skal rette henvendelse, hvis de får gener fra mundbind, eller de mener, at de indeholder uønsket kemi eller på anden måde ikke lever op til reglerne. Derfor er der behov for at lave en let klageadgang for forbrugerne, ligesom der bør sikres en god vidensopsamling, så der følges grundigt op på de indkomne problemstillinger.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Kopi af brevet er sendt til: Sundhedsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut