Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål

22. December 2021

Til Steen Gade

I Forbrugerrådet Tænk har vi med interesse fulgt med i nedsættelsen af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, da det er en dagsorden, som fylder meget hos mange forbrugere og dermed også hos os. . Vi finder, at det er godt og nødvendigt med et sådan råd.

I Kommissoriet kan vi se, at flere af rådets opgaver kommer til at berøre forbrugerne, fx:

  • Facilitere dialog, samarbejde og udbrede viden bl.a. om samfundskontrakten mellem samfundet og erhvervslivet og det inkluderende arbejdsmarked.
  • Styrke tilliden og samfundskontrakten mellem samfundet og erhvervslivet.
  • Afspejle det brede felt af virksomheder, interessenter og kompetencer på områder for samfundsansvar, så rådet har bedste mulige udgangspunkt for at løse sin opgave.
  • Fremme Danmark som foregangsland inden for nye forretningsmodeller.
  • Styrke det strategiske arbejde i virksomheder med at tilpasse og udvikle produkter, løsninger og forretningsmodeller til et globalt marked, hvor der efterspørges ansvarlige, grønne og bæredygtige produkter og tjenester.

 

Der er tre formål, hvoraf de to er henholdsvis grøn omstilling og samfundskontrakt, der i vores optik inkluderer forbrugeren. Det kan handle om forbrugerrettigheder, men det kan også handle om forbrugerefterspørgsel (eller mangel på samme) og forbrugeradfærd.

Forbrugerne spiller en helt central rolle i den grønne omstilling og indfrielsen af verdensmålene. Vi oplever også mange gode intentioner og grønne forretningsløsninger, der desværre ikke harmonerer med almindelig forbrugeradfærd, og derfor i realiteten ikke har en fremtid. Derfor er det essentielt, at de grønne løsninger er, attraktive og tilgængelige for den almene forbruger.

Vi oplever også, at der lægges et stort ansvar på forbrugerefterspørgsel for at skabe en grøn omstilling. Men denne kan ikke stå alene. For overhovedet at kunne finde og vælge ”grønne produkter” må forbrugeren have få, relevante og troværdige informationer i købssituationen. Det er desværre sjældent tilfældet. Bl.a. kan forbrugeren møde en mærkejungle og anprisninger på produkter, hvoraf mange af kravene til mærkerne ikke er høje nok og resultatet bliver uoverskueligt og kan i værste fald skabe mistillid.  

Fra en nyligt gennemført undersøgelse ved vi, at 95 % af danske forbrugere finder det vigtigt, at deres varer er produceret ansvarligt. Vi ved også, det er vigtigt for 86 % af de danske forbrugere, at virksomheder støtter op om verdensmålene. Så der er et godt potentiale for en vej frem.

Vi vil derfor gerne stille os til rådighed med vores viden og kompetencer, såfremt Rådet i jeres kommende arbejde måtte ønske en drøftelse af relevante forbrugeraspekter i forhold til samfundsansvar, grøn omstilling og verdensmål.