Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om risikovurdering af tilsætningsstoffet titaniumdoixid (E171)

3. August 2021

Til Fødevarestyrelsen

Opfølgning på EFSAs opdaterede risikovurdering af tilsætningsstoffet titaniumdoixid (E171)

Vi skriver angående titaniumdioxid (E171), idet EFSA's nyligt opdaterede risikovurdering konkluderede, at det ikke længere kan betragtes som sikkert, når E171 benyttes som tilsætningsstof til fødevarer.

I flere år har særligt vores europæiske forbrugerorganisation BEUC rejst opmærksomhed omkring titaniumdioxids sikkerhed. Derfor glæder vi os over meddelelsen fra Europa-Kommissionen, som varsler et forbud mod brugen af ​​E171 i EU.

Vi er opmærksomme på, at den reviderede EFSA-risikovurdering af E171 blev præsenteret på et teknisk møde den 18. maj. Det er vores forståelse, at der på dette møde var enstemmig støtte til at fjerne tilladelser til brug af titaniumdioxid i fødevarer, men at medlemsstaternes uenighed primært omhandler længden af ​​overgangsperioden.

I overensstemmelse med BEUC og andre af de europæiske forbrugerorganisationer vil vi opfordre myndighederne til at sikre, at virksomhedernes overgangsperiode til at få fjernet E171 i alle deres produkter som sælges på det danske marked er så kort som muligt.

Da den franske regering i april 2019 besluttede at indstille brugen af ​​E171 i fødevarer, fik virksomhederne otte måneder til at overholde denne nye regel, der således trådte i kraft januar 2020. Vi er ikke bekendte med større markedsforstyrrelser som følge af vedtagelse af denne foranstaltning i Frankrig. Faktisk havde mange virksomheder forventet et kommende forbud mod ​​titaniumdioxid og havde derfor allerede lavet tiltag til at omformulere deres produkter og fjerne tilsætningsstoffet.

Forbrugerrådet Tænk’s nyeste test af tyggegummi viser, at adskillige af produkterne indeholder E171. Ligeledes ser vi i en hurtig og ikke-repræsentativ markedsundersøgelse via online supermarkederne, at der også er mange andre eksempler på de danske hylder med slik og konfekturprodukter, som indeholder E171.

Dette er meget ærgerligt, eftersom en sammenligning til de andre europæiske lande viser, at der er flere lande, hvor E171 stort set er forsvundet fra ingredienslisterne på produkter, som ellers blev deklareret med E171 indtil for et par år siden. Hvad endnu værre er, så sælges der i Danmark flere af de produkter med E171 på ingredienslisten, selvom produkterne findes i en E171-fri version i andre lande.

På denne baggrund og taget i betragtning af, at et forbud mod brugen af E171 i fødevarer ikke kommer til at træde i kraft før tidligst ultimo ​​2021 / primo ​​2022, mener Forbrugerrådet Tænk, at det er rimeligt at forvente, at fødevarer, der markedsføres i Danmark og EU, skal være fri for titaniumdioxid om et år (midt 2022).

Vi takker dig på forhånd for at overveje vores kommentarer og stiller os til rådighed for spørgsmål.