Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om samarbejde om udvikling af et digitalt coronapas

17. Februar 2021

Til finansminister Nicolai Wammen

Vi har forstået, at regeringen har igangsat et arbejde om udvikling af et såkaldt coronapas – en digital løsning, hvor forbrugerne kan dokumentere eventuelle vacciner og/eller test i forbindelse med corona. Det fremgår, at regeringen vil invitere Dansk Erhverv, Dansk Industri og kulturlivet til et samarbejde herom.

Forbrugerrådet Tænk vil meget gerne bidrage til denne proces og stille vores ekspertise inden for digitale sundhedsdata og dataetik – bl.a. via vores deltagelse i Dataetisk Råd samt vores tætte kontakt med forbrugerne – til rådighed. Endvidere har vi et stærkt samarbejde på europæisk plan via vores europæiske organisation BEUC, og har derfra god viden om tilsvarende løsninger i andre EU-lande.

Vi er optaget af, at samfundet kan genåbne på en god og sikker måde, og det er vigtigt herfor, at forbrugernes perspektiv inddrages tæt i designet af coronapasset. Det er også nødvendigt, hvis løsningen skal blive en succes, at forbrugerne får tillid til den fremtidige løsning. Herunder til, at deres sundhedsdata håndteres sikkert og samtidig opleves som let at bruge i hverdagen.

Vi kan forstå på udmeldingerne i pressen, at planerne allerede er langt fremme, men håber, at vi kan blive inddraget i den videre proces.

Vi har sendt kopi af dette brev til erhvervsminister Simon Kollerup og kulturminister Joy Mogensen.