Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om tilbagebetaling af honorar ved kritisable tandlægesager

3. Januar 2022

Til Styrelsen for Patientklager

Repræsentanter fra Forbrugerrådet Tænk, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer har nu deltaget i flere møder, hvor der er blevet behandlet sager over tandlæger. Vi er stærkt optaget af området og vil først kvittere for, at sagerne nu endelig bliver behandlet, da forbrugerne har ventet meget længe. Nogle af sagerne har været helt tilbage fra 2014.

Den 27. oktober 2021 deltog vi i endnu et møde med tandlægesager i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvor flere af forbrugerne ikke fik tilbagebetalt honoraret uagtet, at tandlægens arbejde blev kritiseret. Formanden for nævnsmødet Lene Hjerrild bad Styrelsen for Patientklager om en principiel afgørelse. Denne modtog vi den 8. november 2021.

Her argumenterer Styrelsen for Patientklager for, at de ikke ser sig forpligtet til tilbagebetaling, da der kun fremgår ’kan’ og ikke ’skal’ af loven, og at forbrugerne er oplyst ved klagens begyndelse samt at forbrugerne ejer klagen og forbrugerne derfor explicit i klagen skal oplyse, at de ønsker tilbagebetaling.

Forbrugerrådet Tænk, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer har noteret fortolkningen af loven og mener, at den bør udfordres og ændres. I de tidligere tandlægenævn i regionerne samt i Landstandlægenævnet fik klagerne pr automatik honoraret tilbage, hvis tandlægearbejdet kunne kritiseres. Det er helt uforståeligt, at denne praksis er blevet ændret. Det er en væsentligt forringelse af forbrugerbeskyttelsen, og vi har ikke fået oplyst baggrunden for ændringen. Vi undrer os over, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn af egen drift ændrer praksis, som er til skade for forbrugerne.

Klage- og erstatningssystemet er helt uigennemskueligt for forbrugerne, og man kan ikke forvente, at forbrugerne selv har viden om, at de har krav på tilbagebetaling af honoraret.

Når Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ved mødet finder, at tandlægearbejdet har været kritisabelt, og forbrugerne dermed har modtaget en ydelse, som ikke var honorarværdig, bør pengene tilbagebetales. Dette gør sig gældende i alle andre nævn, hvor forbrugere betaler for ydelse hos en erhvervsdrivende virksomhed.

Vi opfordrer hermed til, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn fortsætter den tidligere praksis, og vi ser frem til at høre jeres bemærkninger.

Med venlig hilsen

Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet Tænk