Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev om vaccine mod COVID-19

4. December 2020

Til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Forbrugerrådet Tænk støtter en sikker og effektiv vaccine mod COVID-19

EU har for nylig vedtaget en strategi for vaccine mod COVID-19virus, hvilket glæder Forbrugerrådet Tænk, da det kan være med til at fremskynde tilgængeligheden af denne vigtige vaccine.

Forbrugerrådet Tænk opfordrer, sammen med den europæiske forbrugerorganisation BEUC, til, at den danske regering følger disse principper til gavn for forbrugerne:

Vaccinen skal være sikker, effektiv og af høj kvalitet

Godkendelsen af en vaccine mod COVID-19 bør forudsætte stærk evidens for sikkerhed og effektivitet. Dette kan – ligesom fuld gennemsigtighed i resultaterne af de kliniske forsøg – bidrage til at øge offentlighedens tillid til vaccinationsprogrammerne.

Når vaccinen er klar, bør forbrugerne få adgang til letforståelig information om vaccinens anvendelse, virkning, virkningsgrad og eventuelle bivirkninger. Desuden bør indlægssedlen suppleres (men ikke erstattes) med produktinformation tilgængelig online på dansk og de vigtigste minoritetssprog, som tales i Danmark.

Eventuelle vaccineskadede patienter skal have hurtig og tilstrækkelig erstatning

EU-Kommissionen og medlemslandene bør udforme en fælles EU-ramme for en garantiordning, der kan implementeres enten direkte på EU-niveau eller via medlemslandene. Garantiordningen bør finansieres direkte af vaccineproducenterne. Vi har aldrig tidligere fået godkendt en vaccine så hurtigt, og der bør på europæisk plan tages højde for håndteringen af eventuelle vaccineskader.

Ovenstående uddybes i vedhæftede holdningspapir udarbejdet af den europæiske forbrugerorganisation, BEUC: ”Ensuring access to safe, effective and affordable COVID-19 vaccines”.