Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye digitaliseringsminister og minister for ligestilling

3. Januar 2023

Til digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen som Digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Vi sætter stor pris på den nye regerings fokus på digitaliseringsområdet, og at I skriver i regeringsgrundlaget, at I er opmærksomme på at sikre, at alle kan være med, uanset hvilke digitale kompetencer, de besidder. 

Der er brug for at styrke den demokratiske samtale omkring digitalisering, og vi glæder os til samarbejdet i den kommende tid.

At være ét af verdens mest digitaliserede lande ser vi som en gevinst for de danske forbrugere. Den teknologiske udvikling har fx gjort det nemmere at undersøge produkter, inden man handler, flere produkter og gratis tjenester/apps er tilgængelige online, og i det hele taget er hverdagen blevet lettere for mange forbrugere. Men udviklingen har også ført til massiv dataindsamling, store udfordringer med online svindel, handelsplatforme, der sælger produkter, som ikke lever op til europæiske sikkerhedsstandarder, samt utrygge oplevelser for vores børn og unge.

Inden for dit ressort ser vi blandet andet følgende emner, hvor vi kan have gensidig gavn af en dialog. Vi håber derfor, du kan finde tid til et møde i starten af det nye år:

Kontrol med techgiganter – I de seneste år er der særligt på europæisk plan sket store fremskridt i forbruger- og privatlivsrettigheder online. Ikke mindst vedtagelsen af EU's Digital Services Act har flyttet hegnspælene, når det kommer til inddæmningen af techgiganter som Meta og Google. Men der er stadig udfordringer på området, og vi er derfor positive over for regeringsgrundlagets ambition om at styrke den demokratiske kontrol med blandt andet store sociale medieplatforme. Derfor bakker vi også op om den tidligere regerings hvidbog om techgiganter, og det udvalgsarbejde, der udspringer deraf.

Beskyttelse af børn og unges færden på nettet – Vi arbejder indgående med at sikre børn og unge en tryg hverdag online, både gennem politisk interessevaretagelse, men især også i projekter, vi driver sammen med fonde. Børn og unge forbrugere bruger en stor del af deres tid på internettet, onlinespil og sociale medier, og derfor er det helt afgørende, at der skabes trygge rammer om deres færden online. Vi ser frem til regeringens arbejde med en hvidbog på området og ambitionen om at afsøge muligheden for at indføre en digital børnebeskyttelseslov. Vi bidrager gerne til arbejdet.

Digitalt svindel - Digital svindel bliver stadig mere udbredt, svindlen bliver mere avanceret, og det er ofte nærmest umuligt for forbrugerne at gennemskue, at de er ved at havne i kløerne på en svindler. Den digitale svindel har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, og Forbrugerrådet Tænk ønsker at lovgivningen på dette område i højere grad beskytter forbrugerne. I Forbrugerrådet Tænk driver vi i samarbejde med TrygFonden appen Mit Digitale Selvforsvar, hvor forbrugere, virksomheder, myndigheder og NGOer kan advare hinanden mod aktuelle forsøg på svindel.

Vi håber som sagt, at du vil have lyst til at mødes inden længe, så vi kan diskutere disse spørgsmål og andre af de muligheder og udfordringer, som forbrugerne står over for på det digitale område.

Vi ønsker dig en god jul og et godt nytår.