Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye fødevareminister

1. Juli 2019

Til fødevareminister Mogens Jensen

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen til minister. Vi ser frem til at samarbejde med dig inden for dit nye ansvarsområde.

Som du allerede ved, er Forbrugerrådet Tænk den eneste uvildige og uafhængige organisation, der bredt varetager alle forbrugeres interesser, og derfor glæder det os meget, at vi kan se hensynet til forbrugerne konkret afspejlet mange steder i jeres politiske forståelsespapir, når det handler om et forbrug i balance med hensyntagen til miljø, klima, sundhed og privatøkonomi.

På dit nye område glæder vi os især over, at regeringen vil nedbringe brugen af sprøjtegifte, hæve målene for økologi og styrke indsatsen mod madspild.

Vi er i det hele taget glade for den markante grønne profil, som regeringen lægger op til. Vi støtter op om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vi naturligvis ikke mindst er optagede af verdensmål nr. 12 om ansvarlig produktion og forbrug, men også målene om livet på land og rent vand mv. Og den stærke prioritering af klimadagsordenen, som jeres politiske forståelsespapir afspejler, har endog meget stor sammenhæng med hele fødevareproduktionen og -forbruget. Det ser vi frem til at få omsat i nye initiativer.

Vi har et godt samarbejde med de fleste interessenter på forbrugerområdet og lægger vægt på at være i en god dialog med relevante erhvervs- og interesseorganisationer, såvel som med ministerierne og politikerne. Dit nye område er af central betydning for os og forbrugerne, og vi har derfor en lang tradition for tæt dialog med vekslende fødevareministre. Det er vi overbeviste om, at vi også kan få med dig.

Vi håber derfor, at du kan finde tid i kalenderen til et møde hurtigst muligt efter sommerferien, hvor vi især gerne vil diskutere følgende:

  • Undgå vildledende mærkning og markedsføring af vores fødevarer. Det er særdeles vigtigt, at den danske fødevarekontrol prioriterer vildledning højt, og at der arbejdes aktivt for at få vedtaget ernæringsprofiler i EU eller tilsvarende nationale tiltag i Danmark, der kan forhindre, at usunde fødevarer anprises som sunde. Vi mener desuden, at håndteringen af vildledningssager, herunder klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet, kan forbedres. Vi er i løbende dialog med Fødevarestyrelsen om vildlednings­sagerne, men der er også nogle principielle forhold, som vi synes fortjener din opmærksomhed.

  • At gøre de bæredygtige og sunde valg lettere. Vi har brug for kompetente forbrugere, der tager ansvar for klima og egen sundhed, og vi har brug for rammer, der fremmer det bæredygtige og sunde valg i indkøbssituationen. I indkøbs-situationen i dag er det svært at se, hvordan forskellige fødevarer belaster klimaet. Vi vil gerne drøfte med dig, hvordan vi kan hjælpe forbrugerne til lettere at gennemskue, hvordan produktionen af den enkelte fødevare belaster klimaet. I forhold til det sunde valg, vil vi gerne drøfte med dig, hvordan vi bedst muligt kan bidrage til Rådet for sund mad og Innovationspartnerskabet, ligesom vi også håber, at du vil arbejde tæt sammen med miljøministeren i indsatsen for at få problematisk kemi ud af fødevareemballager.

  • Mindre madspild. Vi kan styrke indsatsen for mindre madspild både gennem indsatser rettet mod butikker og producenter, og ved at uddanne forbrugerne til bedre at forstå datomærkning og til at forebygge madspild i hjemmene. Vi har bl.a. tidligere samarbejdet med dit ministerium om TjekDatoen-kampagnen, og vi har udviklet For Resten App’en, der giver forbrugerne tips og tricks til opbevaring og brug af råvarer og rester. Vi vil gerne fortsætte den form for samarbejde inden for madspild.

Vi håber, som sagt, at du kan afsætte tid til et møde med os, hvor vi kan diskutere disse spørgsmål og andre af de særlige udfordringer, som forbrugerne står over for i deres hverdag, og hvor du som minister har afgørende indflydelse – og i det hele taget give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dit nye ressortområde og diskutere fremtidige mulige samarbejder.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.