Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye justitsminister

1. Juli 2019

Til justitsminister Nick Hækkerup

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen som justitsminister. Vi ser frem til at samarbejde med dig inden for dine nye ansvarsområder, som jo også i høj grad vedrører de danske forbrugere.

Forbrugerrådet Tænk er den eneste uvildige og uafhængige organisation, der bredt varetager alle forbrugeres interesser. Vi har et godt samarbejde med de fleste interessenter på forbrugerområdet og lægger vægt på at være i en god dialog med relevante erhvervsorganisationer såvel som med ministerierne og politikerne.

Vi håber derfor, at du kan finde tid i din kalender til et møde med os efter sommerferien, hvor vi bl.a. gerne vil drøfte følgende:

  • Sikre internetforbundne produkter. Der kommer flere og flere internetforbundne produkter (Internet of Things - IOT) på det danske marked, som er smarte og kan hjælpe forbrugerne i deres hverdag.  Eksempler kan være digitale badevægte, fitness-ure og kameraovervågning til hjemmet. Undersøgelser viser imidlertid, at sikkerheden er ringe, og at nogle af produkterne kan hackes. Det er af stor betydning, at forbrugernes personlige oplysninger beskyttes mod misbrug og hacking, og at der er klarhed over ansvaret, når noget går galt. Uanset nye databeskyttelsesregler er der brug for at se på, om forbrugerlovgivningen generelt set er gearet til at tackle de nye udfordringer, som disse produkter afstedkommer.

  • Håndhævelse af billethajloven. Forbrugerrådet Tænk har det forgangne år haft et særligt fokus på håndhævelsen af de regler, der vedrører ulovligt videresalg af billetter til sports- og kulturbegivenheder, der udgør et stort problem for både forbrugere og arrangører. Lovgivningen hører under Kulturministeriet, men håndhævelsesopgaven beror i høj grad på politiets indsats. Under samrådet om sagen den 6. juni 2018 lovede den daværende justitsminister, at politiets nye center for it-kriminalitet ville kigge på, om man kan intensivere indsatsen på området. Det løfte var vi i Forbrugerrådet Tænk naturligvis rigtig glade for. Men vi må erkende, at vi ikke ved, hvad der i praksis er sket for at følge op på løftet. I den forbindelse vil vi meget gerne indvie dig i vores – og vores europæiske søsterorganisationers – erfaringer med området, ligesom vi meget gerne vil høre, hvilke indsatser politiet har iværksat i indsatsen mod billethajer.

  • Modernisering af gruppesøgsmålsreglerne. Når et gruppesøgsmål angår mange mindre krav, hvor det ikke er realistisk at få forbrugerne til aktivt at tilmelde sig, som fx ved salg af for dyre investeringsprodukter (svarende til den aktuelle sag i Danske Bank) eller ugyldige stigninger på bidragssatsen i realkreditten, er der efter retsplejeloven mulighed for, at retten kan bestemme, at et gruppesøgsmål skal omfatte alle i den berørte gruppe, der ikke aktivt framelder sig. I Danmark er det imidlertid kun en offentlig myndighed, nemlig Forbrugerombudsmanden, som har hjemmel til at føre disse såkaldte opt-out søgsmål.  I Norge og flere europæiske lande er der derimod mulighed for at føre opt-out sager for bl.a. forbrugerorganisationer, og det medfører, at der føres flere gruppesøgsmål, når forbrugerrettigheder bliver krænket.

Den europæiske forbrugerorganisation BEUC anbefaler, at alle forbrugerorganisationer kan føre disse søgsmål – bl.a. i lyset af, at vigtige sager som fx Volkswagen-sagen ikke er blevet ført af Forbrugerombudsmanden. Forbrugerrådet Tænk foreslår derfor, at reglerne om gruppesøgsmål ændres, så også Forbrugerrådet Tænk får mulighed for at føre opt-out sager.

  • Modernisering af købeloven. Der forestår en opgave med implementering af varedirektivet og de nye EU-regler om digitalt indhold. I den forbindelse foreslår vi, at du benytter lejligheden til at igangsætte et grundigt udvalgsarbejde om hele købeloven, der i dag er et kludetæppe af talrige ændringer igennem de sidste 100 år.  Udvalget bør omfatte alle relevante interessenter. Vi har selv mange ønsker, bl.a. at man ser på reklamationsrettens længde for længere-levende forbrugsgoder som bil og hvidevarer.

Vi håber, at du kan afsætte tid til et møde med os, hvor vi kan uddybe disse emner og andre af de særlige udfordringer, som forbrugerne står over for, og hvor du som minister har afgørende indflydelse – og i det hele taget give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dit nye ressortområde.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.