Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye klima-, energi- og forsyningsminister

1. Juli 2019

Til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen som klima-, energi- og forsyningsminister. Vi satte stor pris på vores gode dialog med dig, sidst du var minister, og er sikre på, at den kan fortsættes med dig inden for dine nye ansvarsområder.

Som du ved, er Forbrugerrådet Tænk den eneste uvildige og uafhængige organisation, der bredt varetager alle forbrugeres interesser, og derfor glæder det os meget, at vi kan se hensynet til forbrugerne konkret afspejlet mange steder i jeres politiske forståelsespapir, når det handler om et forbrug i balance med hensyntagen til klima og miljø. Jeres ambitioner i klima og miljø-udspillet ”Danmark skal igen være en grøn stormagt” deler vi langt hen ad vejen.

Vi er generelt meget optagede af arbejdet med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling –ikke mindst Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion samt Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Vi har et godt samarbejde med de fleste interessenter på forbrugerområdet og lægger vægt på at være i en god dialog med relevante erhvervsorganisationer, såvel som med ministerierne og politikerne.

På dine områder er vi især optagede af følgende emner, som vi meget gerne vil diskutere med dig, hvis du kan finde tid til et møde efter sommerferien:

  • Hvordan opnår vi sikker og miljø- og klimaansvarlig forsyning af energi til lavest mulig pris til alle? Hvordan sikrer vi, at monopolselskaberne lever op til forventningerne og konkurrencemarkederne fungerer til fordel for alle forbrugere, under omstillingen til vedvarende energi?
  • Hvordan får vi sikret alle forbrugere adgang til højhastighedsinternet og et valg mellem flere udbydere? Hvordan får vi et mere velfungerende telemarked med gennemsigtighed og konkurrence, der virker for forbrugerne, og med klare rammer for, og håndhævelse af netneutralitet?
  • Som vi også har talt med din forgænger om, er der et stort hul i forbrugernes viden i forhold til fødevarernes klimabelastning. Vi vil gerne drøfte med dig, hvordan vi kan hjælpe forbrugerne til lettere at gennemskue, hvordan produktionen af den enkelte fødevare belaster klimaet. Det er ikke en opgave, som alene ligger i klimaministeriet, men med din baggrund som tidligere fødevareminister, må du have gode forudsætninger for at få det nødvendige samarbejde op at stå. At udvikle et egentlig klimamærke er meget komplekst, og der er store variationer – så det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre at lave et egentlig mærke, der ikke vildleder. Men vi vil gerne bidrage til at prøve at finde nogle løsninger.
  • I forbindelse med vores fokus på verdensmålene vil vi meget gerne samarbejde om forskellige typer både forbrugerrettede initiativer og rammevilkår, der kan skabe reelle muligheder for bæredygtige valg, når det gælder køb af andre produkter og services som fx energi, transport, fødevarer, tøj og holdbare produkter.

Endelig vil vi gerne nævne, at vi også er engagerede i en række aktiviteter af betydning for klimaindsatsen på områder uden for dit ministerium. Det gælder ikke mindst problematikken omkring transportsektorens bidrag til at sænke klimabelastningen, idet vi i vores projekt, Passagerpulsen, arbejder målbevidst på at få den kollektive transport til at blive et attraktivt alternativ for flest mulige mennesker. I det projekt er Transportministeriet naturligvis vores nærmeste dialogpart, men da der er en klar klimadimension i det, nævner vi det for fuldstændighedens skyld.

Tilsvarende vil vi gerne orientere dig om vores planer om en kampagne for mindre tøjspild, da tøjproduktion er en af de mest belastende industrier for miljø og klima.

Vi håber, som sagt, at du kan afsætte tid til et møde med os snarest, hvor vi kan diskutere disse spørgsmål og andre af de særlige udfordringer, som forbrugerne står over for, og hvor du som minister har afgørende indflydelse – og i det hele taget give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dine nye ressortområder.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.