Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye klima-, energi- og forsyningsminister

3. Januar 2023

Til klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Vi ønsker dig hjerteligt tillykke med udnævnelsen som klima-, energi- og forsyningsminister.

Det glæder os meget at se, at spørgsmål om energi, grøn omstilling og forsyningssikkerhed for danske forbrugere vægter tungt i regeringsgrundlaget.

Energikrisen og inflationskrisen påvirker alle danskere, og mange forbrugere er pressede på privatøkonomien på grund af de stigende energipriser. Derfor er det helt afgørende, at vi sammen sikrer en omstilling til en grøn og billig energiforsyning til gavn for både forbrugernes økonomi og kampen for vores klima.

Indenfor dit ressort ser vi følgende emner, hvor vi kan have gensidig gavn af en god dialog. Vi håber derfor, du kan finde tid til et møde i starten af det nye år:

  • Sikring af tilstrækkelig kontrol og tilsyn med aktørerne på energimarkederne, så forbrugerne undgår at blive snydt for deres tilbagebetaling (fx ”Modstrøm-sagen”). Forbrugerne skal også have bedre mulighed for at orientere sig og vælge de mest fordelagtige energiløsninger fx via et troværdigt elpris.dk, ligesom det bør være nemt at kunne betale bagudrettet for faktisk strømforbrug fremfor aconto-betaling, hvis forbrugerne ønsker det.
  • Sikring af en bæredygtig energiforsyning, herunder hurtigere fjernvarmeudrulning til lavest mulig pris for forbrugerne.
  • Mekanismer, der sikrer, at selskaberne, særligt dem med monopolstatus, lever op til forventningerne, og at konkurrencemarkederne fungerer til fordel for alle forbrugere under omstillingen til vedvarende energikilder
  • Adgang til højhastighedsinternet og et valg mellem flere udbydere. Vi har brug for et mere velfungerende telemarked med gennemsigtighed og konkurrence, der virker for forbrugerne og med klare rammer for og håndhævelse af netneutralitet.

 

Vi ser desuden frem til samarbejdet om det kommende ECO-design direktiv, når et forslag foreligger fra Kommissionen i det kommende år. I den forbindelse er vi særligt optagede af, at reglerne så vidt mulig får karakter af bindende regler, og at der stilles krav til bæredygtigheden af selve produktdesignet og ikke blot til informationen om produkterne.

Vi håber, at du vil have lyst til at mødes inden længe, og at vi kan diskutere disse spørgsmål og andre energi- og forsyningspolitiske udfordringer, som forbrugerne står over for.

Vi ønsker dig en god jul og et godt nytår.