Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye miljøminister

1. Juli 2019

Til miljøminister Lea Wermelin

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen til miljøminister. Vi har sat stor pris på den gode dialog, vi har haft med dig som folketingsmedlem, og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med dig i din nye rolle inden for dit nye ansvarsområde.

Forbrugerrådet Tænk er, som du ved, den eneste uvildige og uafhængige organisation, der bredt varetager alle forbrugeres interesser, og derfor glæder det os meget, at vi kan se hensynet til forbrugerne konkret afspejlet mange steder i jeres politiske forståelsespapir, når det handler om et forbrug i balance med hensyntagen til miljø, sundhed, klima og privatøkonomi.

Vi er meget glade for den markante grønne profil, som regeringen lægger op til. Herunder glæder vi os ikke mindst over, at regeringen vil øge indsatsen for at mindske skadelige kemikalier i hverdagen, nedbringe brugen af sprøjtegifte, styrke indsatsen mod madspild samt fremme en strategi for cirkulær økonomi. Vi har også noteret os jeres ambitioner i jeres klima og miljø-udspil ”Danmark skal igen være en grøn stormagt” - ambitioner, som vi deler langt hen af vejen.

I Forbrugerrådet Tænk er vi meget optagede af arbejdet med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder naturligvis ikke mindst Verdensmål nr. 12 om ansvarlig produktion og forbrug.

Vi har et godt samarbejde med de fleste interessenter på forbrugerområdet og lægger vægt på at være i en god dialog med relevante erhvervs- og interesseorganisationer, såvel som med ministerierne og politikerne, og ikke mindst forskerne på området.

Dine nye områder er af central betydning for os og forbrugerne. Vi håber derfor, at du snarest efter sommerferien kan finde plads i kalenderen til et møde med os, hvor vi især gerne vil drøfte følgende med dig:

  • Uønsket kemi i legetøj og børneprodukter. Utallige sager har i de senere år vist, at legetøj og andre produkter målrettet børn, kan indeholde uønskede kemikalier. For eksempel har en række kemi-tests foretaget af Forbrugerrådet Tænk Kemi vist, at legetøj indeholder uønsket eller direkte ulovligt kemi, senest legetøj fra online portaler som Wish, Amazon og eBay. Forbrugerrådet Tænk arbejder for en målsætning om at give forbrugerne fuld oplysning om kemi i bl.a. legetøj. Dels, at det skal være lovpligtigt for virksomhederne at sætte ingredienslister på legetøj. Dels, at det skal fremgå hvilke kemikalier, der er brugt i produktet, lige som man kender det fra fødevarer og kosmetiske produkter. Er det muligt at samle et flertal, der helt fjerner uønsket kemi i legetøj og andre produkter til børn, er det klart at foretrække frem for deklarationspligt!

  • Vi ser et tilsvarende særligt problem med fødevareemballage, hvor der i dag ofte findes uønskede kemiske stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller på anden måde skadelige for mennesker. Stofferme kan vandre over i maden, fx fra engangsemballage eller fra belægning i dåser. Lovgivningen, der regulerer disse stoffer, er mangelfuld. Vi vil meget gerne arbejde sammen med dig om at få en bedre EU-lovgivning, men vil også gerne drøfte mulighederne for, at Danmark går foran med nationale regler, og for at få erhvervet til frivilligt at udfase de mest problematiske stoffer.

  • Kombinationseffekter i risikovurderinger.  Hvordan kan Danmark mest effektivt fortsat arbejde for, at EU indarbejder kombinationseffekter i risikovurderingen af de kemiske stoffer ved fastsættelse af grænseværdier? Hormonforstyrrende stoffer og danskernes faldende fertilitet har været på dagsordenen i mange år; det er på tide, at der handles.

  • Cirkulær økonomi. Derudover vil vi gerne drøfte med dig, hvordan vi i Danmark kan fremme udviklingen hen imod en cirkulær økonomi, ikke mindst hvordan vi undgår at cirkulere den uønskede kemi. Men cirkulær økonomi handler ikke kun om problemkemi, men fx også om øget produktholdbarhed. Det har vi en lang række forslag til, hvordan man kan fremme. Vi vil desuden gerne orientere dig om vores planer om en kampagne for mindre tøjspild, da tøjproduktion er en af de mest belastende industrier for miljø og klima. Vi kommer i det hele taget meget gerne med input til regeringens videre arbejde med cirkulær økonomi.

  • Mindre madspild. Vi kan styrke indsatsen for mindre madspild både gennem indsatser rettet mod butikker og producenter, og ved at uddanne forbrugerne til at blive bedre til at forstå datomærkning og til at forebygge madspild i hjemmene. Vi har bl.a. tidligere samarbejdet med dit ministerium om TjekDatoen-kampagnen, og vi har udviklet For Resten App’en, der giver forbrugerne tips og tricks til opbevaring og brug af råvarer og rester. Vi vil gerne fortsætte den form for samarbejde inden for madspild.

  • Refinansiering af Forbrugerrådet Tænk Kemi. Der er behov for fortsat statslig finansiering til en uafhængig forbrugervagthund, der kan synliggøre, hvor den uønskede kemi er i forbrugerprodukter, teste produkter for problemkemi, give uvildig information til forbrugerne og være en stemme i den offentlige debat. Behovet for at løfte dagsordenen på europæisk plan er ikke blevet mindre, og der spiller Forbrugerrådet Tænk Kemi en større og større rolle, hvor resultaterne fra vores test bliver delt i mange andre europæiske lande. Finanslovsbevillingen blev kraftigt reduceret i 2017, hvilket bl.a. har resulteret i færre test. Vi håber naturligvis på en flerårig refinansiering i Finansloven på det tidligere niveau.

Vi håber, at du kan afsætte tid til et snarligt møde med os, hvor vi kan diskutere disse spørgsmål og andre af de særlige udfordringer, som forbrugerne står over for, og hvor du som minister har afgørende indflydelse – og i det hele taget give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dit ressortområde og diskutere fremtidige mulige samarbejder. Vi ved, at du kender os i forvejen, og at de nævnte spørgsmål ikke er nye for dig. Men rollesætningen er ny, og vi tror, at en drøftelse vil være gavnlig for alle parter.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.