Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye miljøminister

3. Januar 2023

Til miljøminister Magnus Heunicke

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen til miljøminister. Vi har sat stor pris på den gode dialog, vi har haft med dig som Sundhedsminister og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med dig i din nye rolle som landets miljøminister.

Vi har med glæde noteret os den grønne profil, som regeringen blandt andet lægger op til i forhold til at øge indsatsen for at mindske skadelige kemikalier med særligt fokus på de dybt problematiske PFAS-stoffer. Regeringsgrundlaget varsler, at man vil tage initiativer til begrænsning af brugen i Danmark. I efteråret har vi samlet mere end 50.000 underskrifter, som støtter forslaget om et nationalt forbud mod PFAS-stoffer i forbrugerprodukter. Dem håber vi, at få anledning til at overrække dig snarest muligt.

Dine nye ressort områder er af stor betydning for forbrugerne. Vi håber derfor, at du snarest i det nye år kan finde plads i kalenderen til et møde med os, hvor vi forestiller os, at vi blandt andet kan diskutere:

  • Initiativer til begrænsning af brugen af PFAS i Danmark. Vi har i Forbrugerrådet Tænk igennem en række undersøgelser påvist, at PFAS-stoffer findes i en lang række forbrugerprodukter, som danskerne bruger i deres hverdag. Stofferne er dybt problematiske for vores sundhed og miljø, og derfor har vi, sammen med en række af de førende forskere på området, foreslået et hurtigt nationalt forbud mod brugen af PFAS-stoffer i forbrugerprodukter. Vi håber at se handling på europæisk niveau, men egentlig forandring igennem EU-lovgivning har desværre stadig lange udsigter.
  • Samarbejde om appen Kemiluppen. Vi har i en årrække haft et godt og vigtigt samarbejde med dit ministerium og Miljøstyrelsen om uønsket kemi. De sidste 8 år har vi samarbejdet med Miljøstyrelsen om projektet Tjek Kemien. Forbrugerrådet Tænk Kemi har udviklet den gratis app Kemiluppen, hvor danskerne siden 2015 har kunnet scanne deres kosmetik og plejeprodukter for stoffer, som forskere og myndigheder har erklæret for problematiske og uønskede, og som man som forbruger derfor kan have et ønske om at undgå. I alt er Kemiluppen downloadet 600.000 gange, og danske forbrugere har scannet produkter 15 mio. gange, hvilket har bidraget til at flytte markedet hen mod produkter med færre problematiske stoffer. Sidste år vedtog et enigt Folketing at afsætte 18,4 millioner kr. over en årrække til Forbrugerrådet Tænk Kemi. Nogle af midlerne er blevet brugt til at forbedre og udvikle Kemiluppen ved at inkludere vaske- og rengøringsmidler. Det betyder, at forbrugerne her fra december nu også kan scanne deres vaske- og rengøringsmidler med Kemiluppen for at se, om de indeholder problematisk kemi. Vi vil gerne vende mulighederne for fx at lave et offentligt event sammen med dig, hvor Kemiluppens nye funktioner præsenteres.
  • Reducer spild. Derudover vil vi gerne drøfte med dig, hvordan vi i Danmark kan fremme udviklingen hen imod en cirkulær økonomi. Det drejer sig om alt fra problemkemi, øget produktholdbarhed, deleordninger og ikke mindst om mindre spild fra mad, tøj og elektronik. Vi er i samarbejde med brancher og detailhandel i gang med et projekt, som skal undersøge, hvordan vi bliver endnu skarpere på at skabe rammerne for et mere bæredygtigt tøjforbrug. Det er et område, hvor vi gerne vil dele vores viden og samarbejde i de kommende år.

 

Vi håber, at du kan afsætte tid til et snarligt møde med os, hvor vi kan diskutere disse spørgsmål og andre af de særlige udfordringer, som forbrugerne står over for

Vi ønsker dig en god jul og et godt nytår.