Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye social- og indenrigsminister Astrid Krag

1. Juli 2019

Til social- og indenrigsminister Astrid Krag

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen som socialminister. Vi ser frem til at samarbejde med dig inden for dit nye ansvarsområde.

Forbrugerrådet Tænk er den eneste uvildige og uafhængige organisation, der bredt varetager alle forbrugeres interesser. Vores sigtelinje er et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg, og hvor vi fremmer et forbrug i balance med hensyn til klima, miljø, sundhed og privatøkonomiske forhold.

Vi har et godt samarbejde med de fleste interessenter på forbrugerområdet og lægger vægt på at være i en god dialog med både erhvervsorganisationer, ministerier og politikere. På dit område har Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning i år kunnet fejre ti års jubilæum i indsatsen for at nedbringe antallet af gældssatte borgere og øge borgernes økonomiske tryghed og trivsel.

Forbrugerrådet Tænk og otte andre gældsrådgivninger for socialt udsatte baseret på frivillige kræfter er finansieret af satspuljemidler, som udløber maj 2020. Derfor vil vi gerne i dialog med dig om, hvordan vi sikrer en længerevarende finansiering af området, og helst som del af Finansloven for 2020.

I skrivende stund har vi i alt haft over 18.000 rådgivningsforløb på syv forskellige gældsrådgivningscentre rundt om i landet med en tilfredshedsgrad på 97 %. Alene i 2018 gennemførte vi over 2.300 rådgivningsforløb, og vi oplever desværre, at behovet for gældsrådgivning er stigende.

Følgevirkningerne af gældsproblemer er store – ikke kun for den enkelte borger, men også for familien. Studier viser en klar sammenhæng mellem overgældssætning og udfordringer som dårligt fysisk og psykisk helbred samt social og samfundsmæssig marginalisering. Der er tale om et problem, som ikke alene har store menneskelige omkostninger, men som også koster samfundet store beløb.

Vi er glade for, at aftalen bag regeringsdannelsen nævner en indsats mod kviklån, der er skyld i megen ulykke, men gældsproblemer kan have mange årsager og forsvinder ikke af den grund alene.

Vi vil meget gerne invitere dig på besøg i vores frivillige gældsrådgivningscenter i København, så du kan få et personligt indblik i den forskel, rådgivningen gør for den enkelte borger. Her vil du få lejlighed til at møde nogle af vores frivillige, sammen med Forbrugerrådet Tænks formand Anja Philip, og drøfte vores indsats og behovet for en mere langvarig finansiering.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.