Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye sundheds- og ældreminister

1. Juli 2019

Til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen som sundhedsminister. Vi ser frem til at samarbejde med dig inden for dit nye ansvarsområde.

Forbrugerrådet Tænk er den eneste uvildige og uafhængige organisation, der bredt varetager alle forbrugeres interesser. Det gælder også inden for sundhedsområdet, hvor vi ikke repræsenterer en enkelt patientgruppe, men alle mennesker, der får brug for sundhedsydelser. Vi har et godt samarbejde med de fleste interessenter på området og lægger vægt på at være i en god dialog med relevante organisationer, såvel som med ministerierne og politikerne. Vi lægger mange ressourcer i repræsentation af forbrugerne i en lang række råd, nævn og udvalg inden for dit område.

Da du sidst var minister, oplevede vi dig som meget dialogorienteret, og vi er sikre på, at vi kan fortsætte den gode dialog med dig i din nye rolle. Vi håber derfor, at du kan afsætte tid til et møde med os, så vi kan give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dit nye ressortområde. Her vil vi især gerne diskutere følgende emner:

Tandlægeområdet

Vi har været i god dialog om dette væsentlige forbrugerområde med din forgænger. På klage- og erstatningsområdet er tandklagesystemet særdeles kompliceret. Vi er overbeviste om, at det kan struktureres bedre. Vi håber derfor bl.a., at du vil genoptage arbejdet med den revision af tandlægeområdet, som din forgænger igangsatte.

Sikre produkter på sundhedsområdet

Medicinsk udstyr til at operere ind i kroppen (for eksempel et kunstigt knæ eller en spiral) bliver ikke systematisk testet og registreret. Det har betydet, at flere patienter har fået indopereret skadeligt udstyr, og at der ikke er blevet ført systematisk kontrol med følge-skader/bivirkninger. Forbrugerrådet Tænk foreslår, at regeringen indfører systematisk kontrol med fejl og mangler ved medicinsk udstyr.

Sundhedsdata kan være forkerte, men de kan ikke slettes

Journaler, blodprøvesvar og medicinoplysninger registreres digitalt på mange forskellige platforme, og data kan være forkerte. Sundhedsoplysninger er afgørende for behandling, og fejl kan i sidste ende være fatale. Borgerne har fuld aktindsigt i egne oplysninger og kan tilgå de fleste digitalt via sundhed.dk, men som borgere har vi ringe mulighed for at kontrollere, hvad der bliver nedskrevet om os, og vi har ingen ret til at få slettet ukorrekte oplysninger. Vi mener, at det bør være en rettighed at få slettet åbenlyse fejl i sundhedsoplysninger, og der skal iværksættes forsøgsprojekter, hvor forbrugerne selv skriver direkte i egne sundhedsoplysninger.

Medicinpriserne stiger

Medicinpriserne i EU stiger voldsomt, og flere steder i Europa har borgerne ikke råd til medicinen. Priserne er uigennemsigtige og bestemmes i høj grad af medicinalindustrien, når der ikke er en velfungerende konkurrence på det enkelte produkt. Myndighederne har ringe indsigt og ofte kun lidt indflydelse på prissætningen. Vi vil derfor gerne i dialog med dig om, hvordan vi kan sikre, at medicin bliver alment tilgængelig og til rimelige priser.

Alt dette håber vi at kunne uddybe på et møde med dig, så vi kan give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dit nye ressortområde og udveksle viden om de nævnte problemer og mulige løsninger.

Vi ønsker dig en rigtig god sommer.