Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til den nye transportminister

3. Januar 2023

Til transportminister Thomas Danielsen

Fra Forbrugerrådet Tænk vil vi gerne ønske dig stort tillykke med udnævnelsen som transportminister.

Det er et ressortområde, der har stor betydning for forbrugerne særligt i forhold til den kollektive transport og i forhold til flyrejser.

Vi har en stærk kollektiv transport i Danmark, der hver dag sørger for, at vi kan komme på arbejde, i skole, til fritidsaktiviteter og besøge venner og familie. Og som samtidig bidrager betydeligt til den grønne omstilling.

Den skal vi værne om, udvikle og fremtidssikre.

Som passagerernes stemme arbejder vi i Forbrugerrådet Tænk for stærke passagerrettigheder, for en kollektiv transport tilgængelig for alle, samt for at sikre sammenhængskraften på tværs af landet og særligt i tyndt befolkede områder.

Alt det gør vi igennem vores projekt Passagerpulsen, som udmøntning af den politiske aftale fra 2020 i forligskredsen ”bedre og billigere kollektiv trafik”.

Passagerpulsen indsamler viden og laver undersøgelser på tværs af transportformer, selskaber og geografi, og vi deler regeringsgrundlagets analyse af, at der er et særligt behov for at styrke unges adgange til kollektive transportformer, så de fx også kan blive transporteret til uddannelser, der ligger længere væk.

Passagererne skal være i centrum for udviklingen af den kollektive transport. Derfor har Passagerpulsen i godt samarbejde med regioner og trafikselskaber, oprettet fem regionale passagerråd, hvor repræsentanter fra forskellige passagergrupper i hele landet kan komme til orde. Vi har allerede i år en del interessant viden fra afholdte konferencer i hver af de fem regioner.

På fly- og rejseområdet oplevede forbrugerne desværre både under corona og sommerens pilotstrejke, at passagerrettigheder blev negligeret, og at reglerne for tilbagebetaling blev sat ud af kraft af fly- og rejseselskaberne. Vi har stor forståelse for, at særligt pandemien var en meget særlig situation, og vi opfordrede dengang også til, at forbrugerne viste tålmodighed - også langt ud over fristen på den lovbestemte betalingsfrist på en uge for flyselskaber og 14 dage for pakkerejser.

Men det er på ingen måde tilfredsstillende, at situationen betød, at forbrugerne endte med at have penge ude at svømme i halve og hele år og dermed agere bank for særligt flyselskaberne i en tid, hvor også mange forbrugere var presset på økonomien.

Lige nu er der en række vigtige og højaktuelle sager på både kollektiv transport og flyrejser, som vi gerne vil mødes og drøfte med dig, så snart det er muligt.

Helt centralt står Covid-19-pandemiens fortsatte betydning for den kollektive transport, og hvordan vi sammen kan tale den kollektive transport op og gøre den mere attraktiv.

Vi har særligt fokus på, at den kommende pulje til busfremkommelighed kommer flest muligt til gode, så man som anført i regeringsgrundlaget kan understøtte busdækningen for både byer og yderområder. 

Vi har stor viden om passagerernes oplevelser, ønsker og behov og vi håber, at kunne bringe vores viden i spil, når der skal nedsættes et grønt takstudvalg.

Og så vil vi meget gerne diskutere, hvad der kan gøres politisk fra dansk side, når EU’s passagerrettighedsforordning om flypassagerers rettigheder snart skal revideres, så både forbrugere, selskaber og myndigheder kan undgå lignende, kaotiske situationer, som der udspillede sig under pandemien og sommerens strejker.

Vi ser meget frem til at drøfte de ovenstående emner med dig.

Vi ønsker dig endnu engang tillykke med ministerposten og en god jul og et godt nytår.