Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til erhvervsministeren om Forbrugerrådet Tænk Kemis fremtid

15. Juni 2020

Til erhvervsminister Simon Kollerup 

Forbrugerrådet Tænk Kemis fremtid – Information, test og viden om sundhedsskadelig kemi i produkter til gavn for forbrugere, virksomheder og myndigheder

Forbrugerrådet Tænk Kemi har de sidste fem år fulgt markedet og rådgivet forbrugerne om usikre forbrugerprodukter, der indeholder kemikalier, der kan være problematiske for befolkningens sundhed og helbred, miljøet og klimaet. 

Forbrugerrådet Tænk Kemi er finansieret ved en særskilt finanslovsbevilling. Den seneste er etårig, og løber til og med 2020. Den administreres i Erhvervsministeriet, og den faglige supervision varetages af Miljøministeriet. 

Med dette brev vil vi gerne give dig lidt indsigt i området med henblik på den kommende finanslovsproces. Vi er naturligvis i kontakt med miljøministeren og Miljø- og Fødevareministeriet om sagen, men da bevillingen så at sige har delt ejerskab, er det vigtigt, at du også er informeret om sagen. Vi håber, at du vil støtte op om, at der afsættes en - helst flerårig - bevilling til projektet på Finansloven for 2021.  

Vi har med glæde noteret os Socialdemokratiets vision om at gøre Danmark til en grøn stormagt. Den dagsorden bidrager kemiindsatsen i allerhøjeste grad til. Det er vigtigt, at forbrugerne også i de kommende år har mulighed for at få produkttest, samt uvildig indsamling og formidling af viden om uønsket og potentiel sundhedsskadelig kemi i forbrugerprodukter i ønsket om et mere bæredygtigt forbrug. 

På vores møder med Udvalget for Miljø og Fødevarer har vi løbende præsenteret udvalget for de resultater og udfordringer Forbrugerrådet Tænk Kemi har haft fokus på gennem årene, bl.a. ulovlige og skadelige produkter fra onlineportaler, som Wish, eBay og Amazon, fluorstoffer i fødevareemballage (forbydes bl.a. på baggrund heraf 1. juli 2020) og hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter generelt. 

Den tidligere blå regering nedsatte bevillingen til uvildig rådgivning om problemkemi i produkter fra 5,3 mio. kr. årligt til 3,1 mio. kr. årligt, da der blev givet en ny finansiering for 2017-2019. Det var denne bevilling, der blev forlænget med et år i den nuværende finanslov. Vi har naturligvis været glade for, at der over en bred kam er politisk enighed om nytten og værdien af den viden, vi opbygger og formidler til forbrugere i både Danmark og i udlandet, såvel som til forskere, andre NGOer og virksomheder m.fl. Men med den beskårne bevilling har arbejdet været vanskeliggjort og mulighederne for at teste og følge

markedet er meget mere begrænset. Derfor foreslår vi, at bevillingen øges til 6,5 mio. kr. årligt (se bilag). Ligeledes er en flerårig bevilling en afgørende forudsætning for stabilitet og langsigtet planlægning af arbejdet, herunder test og påvirkning i EU-regi.  Vi foreslår derfor en projektperiode på 4 år. 

Lad os nævne enkelte af vores resultater:

  • Ved udgangen af juni 2020 er der gennemført over 100 test af forbrugerprodukter, der i alt har omfattet mere end 3.000 produkter. Tæt på 300 produkter (!) er anmeldt til Miljøstyrelsen eller Kemikalieinspektionen.
  • Appen Kemiluppen har rundet 9 mio. scanninger og er downloadet knap 400.000 gange. I 2020 har appen i gennemsnit været brugt ca. 5.800 gange om dagen.  150.000 brugere har sagt ja til at modtage push-beskeder fra Kemiluppen.
  • I 2018 havde Forbrugerrådet Tænk Kemi formandsskabet i Miljøministerens Kemikalieforum. Sammen med forummet fik vi sat problematikken med usikre og ulovlige produkter købt via e-handel (udenfor EU) på dagsorden. Indsatsen medvirkede til en kampagne, som alle interessenter i forummet bidrog til. Forbrugerrådet Tænk Kemi har også løftet dagsordenen til EU-niveau sammen med bl.a. Dansk Erhverv.
  • 27 % af alle danskere kender Forbrugerrådet Tænk Kemi.
  • Over halvdelen af de undersøgte produkter indeholdt uønsket kemi, der kan være hormonforstyrrende, kræft- eller allergifremkaldende!
  • Der har været ca. 2 mio. unikke besøgende på www.kemi.taenk.dk siden 2015.
  • Som den eneste rådgiver om kemi i Danmark (udover Miljøstyrelsen) har vi via hjemmeside og personlig kontakt rådgivet forbrugerne mere end 600.000 gange årligt.
  • Vores fokus gennem årene på fluorstoffer i fødevareemballage både nationalt og internationalt har nu resulteret i at stofferne bliver forbudt i Danmark fra d. 1. juli. 

 

Kemiluppen: Danske produkter er ‘grønnere’
I appen Kemiluppen er kosmetik- og plejeprodukter fra danske producenter suveræne til at få gode bedømmelser og være fri for uønsket kemi. I Kemiluppen findes der i alt 13.000 kosmetik- og plejeprodukter. 67 procent af de cirka 3.200 produkter med den bedste bedømmelse er danske. Danske produkter indeholder altså generelt mindre problematisk kemi.

Danske virksomheder vil gerne brande sig med bedømmelserne i Kemiluppen, og dermed signalere at deres produkter er uden uønsket kemi. Således har 50 virksomheder søgt om og fået lov til at bruge den grønne A-kolbe i deres markedsføring.

Tidligere har formanden for brancheforeningen Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri (under DI), Henrik Karup Jørgensen, udtalt, at ”…for vores virksomheder er det fantastisk, at vi har så mange produkter, der har de bedste bedømmelser, og der er ingen tvivl om, at det har værdi for os som virksomhed. Der er en stigende bevidsthed om det, også fra udenlandske kunder.” VKH sidder i Forbrugerrådet Tænk Kemis følgegruppe, sammen med blandt andre Dansk Erhverv, Miljøministeriet, DI, Kosmetik- og hygiejnebranchen, DN, Center for Hormonforstyrrende stoffer, m.fl.

Forbrugerrådet Tænk Kemi oversætter alle relevante test til engelsk og deler disse med samarbejdspartnere og forbrugerorganisationer i og udenfor EU. På den måde promoveres danske produkter, der klarer sig godt i vores test, også i udlandet.

Budget 2021-2024
Vi har vedlagt et notat om vores foreløbige overvejelser om Forbrugerrådet Tænk Kemi i årene 2021-2024 på dette grundlag.

Vi håber, at du sammen med miljøministeren vil tage dette input med ind i regeringens finanslovsudspil.   

Vi står naturligvis til rådighed med flere oplysninger; dine embedsmænd er velkomne til at kontakte projektchef Claus Jørgensen på email cj@fbr.dk eller tlf. 2222 7455 herom.  

Bemærk, at vi har sendt kopi af dette brev til miljøministeren.