Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til erhvervsministeren om gebyrer for at bruge betalingsservice

12. September 2019

Til erhvervsminister Simon Kollerup

Vi forstår, at du leder efter brugbare løsninger for at sikre, at ingen betaler urimelige gebyrer for at bruge Betalingsservice. Som du sikkert ved, er det noget Forbrugerrådet Tænk har efterspurgt i mange år, så det synes vi er meget positivt. Vi sender derfor vores forslag til en sådan løsning.

Vi er enige i, at et loft baseret på et bestemt beløb i kroner og ører ikke er vejen at gå. Vi mener i stedet, at man bør se til gebyrreguleringen i Lov om betalinger.

Betalingslovens § 122 lyder: ”Ved fastsættelse af gebyr m.v. i forbindelse med gennemførelse af betalingstransaktioner med et betalingsinstrument må der ikke anvendes urimelige priser og avancer. Ved urimelige priser og avancer forstås priser og avancer, der er højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence”.

Betalingslovens § 122 er en afgørende indgrebsmulighed for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at begrænse for høje gebyrer, og det er også denne bestemmelse, der anvendes til at regulere priserne på Dankortbetalinger.

Desværre forstås ordet ”betalingsinstrument” således, at Betalingsservice falder uden for bestemmelsen. Vi mener derfor, at løsningen er at ændre betalingslovens § 122 således, at det præciseres, at den også omfatter direkte debiteringer, herunder Betalingsservice og lignende tjenester, for at sikre, at priserne på disse services ikke bliver urimeligt høje.

Vi har set, at betalingslovens § 122 har betydet, at gebyret ved betaling med Dankort efter hensigten ligger på et lavt niveau, som afspejler den pris, der ville være med virksom konkurrence. Vi mener derfor, at det er oplagt også at lade Betalingsservice høre ind under denne paragraf, da vi har set, at styrelsens indgrebsmulighed over for Dankortbetalinger har effektiv virkning.

Vi håber, at du vil tage positivt mod vores forslag, og vi stiller gerne op, hvis du ønsker en videre dialog om emnet. Hvis dine embedsmænd ønsker yderligere oplysninger, kan de i den forbindelse kontakte økonom Ida Marie Moesby på email imm@fbr.dk eller tlf. 4194 7904.