Service menu

Forbrugerrådet Tænk Dokumentation

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Brev til fødevareministeren

15. December 2020

Til fødevareminister Rasmus Prehn

Du ønskes hjerteligt tillykke med udnævnelsen til fødevareminister. Vi ser frem til at samarbejde med dig inden for dit nye ressort, som er et område af central betydning for forbrugerne og dermed for Forbrugerrådet Tænk.

Der har i den seneste tid været stort fokus på erhvervsdelen af dit ressort, men vi håber, at du er opmærksom på, at du i ligeså høj grad er forbrugernes minister. Ressortområdet handler også om forbrugerbeskyttelse, forbrugerinformationen og i det hele at sikre, at forbrugerne har mulighed for at spise sikkert, sundt og bæredygtigt. Et eksempel på en problemstilling er den aktuelle debat om klimaanprisninger og greenwashing: Hvor langt må virksomhederne gå, når de skal promovere deres klimatiltag, og hvornår vildleder de i realiteten forbrugerne til at tro, at deres fødevarer er mere klimavenlige, end de reelt er?

Vi håber derfor, at du vil sætte et tiltrængt fokus på den del af dit område, der handler om forbrugerne, og vi hjælper dig gerne med input til dette.

Som den eneste uvildige og uafhængige organisation, der bredt varetager alle forbrugeres interesse, har vi et godt samarbejde med de fleste interessenter indenfor forbrugerforhold. Vi lægger vægt på at være i en god dialog med relevante erhvervs- og interesseorganisationer, såvel som med ministerierne og politikerne. Vi har derfor en lang tradition for tæt og regelmæssig dialog med vekslende fødevareministre. Det er vi overbeviste om, at vi også kan få med dig.

Vi håber derfor, at du kan finde tid i kalenderen til et møde indenfor en kort tidshorisont, hvor vi især gerne vil diskutere følgende:

  • Hvordan vi undgår vildledende mærkning og markedsføring af vores fødevarer - især greenwashing. Den grønne omstilling forudsætter, at forbrugerne kan stole på de budskaber, de møder på varerne og i reklamer. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi opretholder en stram fortolkning af, hvordan virksomheder fx kan bruge betegnelser som CO2-neutral og klimavenlig. Det er desuden vigtigt, at den danske fødevarekontrol prioriterer vildledning højt, og at der arbejdes aktivt for at få vedtaget ernæringsprofiler i EU eller tilsvarende nationale tiltag i Danmark, der kan forhindre, at usunde fødevarer anprises som sunde.

 

  • Mindre madspild. Vi kan styrke indsatsen for mindre madspild både gennem indsatser rettet mod butikker og producenter, og ved at uddanne og hjælpe forbrugerne til bedre at forstå datomærkning og til at forebygge madspild i hjemmene. Vi er medlem af madspildstænketanken One\Third, og arbejder sammen med Madkulturen i projektet Mindre madspild blandt unge, som er et projekt, der er udsprunget fra tænketanken. Vi har bl.a. tidligere samarbejdet med dit ministerium om TjekDatoen-kampagnen, og vi har udviklet ’For Resten’-app’en, der giver forbrugerne tips og tricks til opbevaring og brug af råvarer og madrester. Vi vil gerne fortsætte og udvikle den form for samarbejde inden for madspild.

 

  • At gøre de bæredygtige og sunde valg lettere. Vi har brug for kompetente forbrugere, der tager ansvar for klima og egen sundhed, og vi har brug for rammer, der fremmer det bæredygtige og sunde valg i indkøbssituationen. I dag er det svært at se, hvordan forskellige fødevarer belaster klimaet. Vi vil gerne drøfte med dig, hvordan vi kan hjælpe forbrugerne til lettere at gennemskue, hvordan produktionen af den enkelte fødevare belaster klimaet. I forhold til det sunde valg, vil vi gerne drøfte med dig, hvordan vi sikrer den bedste mærkning, for eksempel i relation til det europæiske mærke Nutriscore. Vi håber også, at du vil arbejde tæt sammen med miljøministeren i indsatsen for at få problematisk kemi ud af fødevareemballager.

 

Vi håber, som sagt, at du kan afsætte tid til et møde med os, hvor vi kan diskutere disse spørgsmål og andre af de særlige udfordringer, som forbrugerne står over for i deres hverdag, og hvor du som minister har afgørende indflydelse – og i det hele taget give dig et indblik i Forbrugerrådet Tænks arbejde på dit nye ressortområde og diskutere fremtidige mulige samarbejder.